Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nowy system w odpowiedzi na potrzeby polskich przewoźników międzynarodowych

Utworzona: 2023-11-30


Główny Inspektorat Transportu Drogowego pracuje wykorzystując nowoczesny system teleinformatyczny iBTM. To odpowiedź na potrzeby przewoźników międzynarodowych i rosnącą liczbę zadań Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

Uruchomienie Portalu Klienta oraz e-usług w ramach systemu iBTM z myślą o przedsiębiorcach, ograniczy papierowy obieg dokumentacji oraz umożliwi załatwienie spraw online. Portal Klienta teraz oferuje przedsiębiorcom między innymi dostęp do wniosków o: udzielenie licencji wspólnotowej oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedłużenie ważności licencji wspólnotowej, wydanie świadectwa kierowcy, wydanie zezwolenia zagranicznego.

System iBTM zastąpił użytkowany dotychczas, przestarzały już system Transbit, którego funkcjonalności były ograniczone, co uniemożliwiało m.in. jego integrację z innymi systemami administracji publicznej. Wprowadzenie e-usług dla przedsiębiorców przyspieszy obsługę ważnych dla nich dokumentów oraz usprawnieni pracę Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD.

Nowy system pozwoli na efektywną obsługę rosnącej liczby zadań GITD związanych z transportem międzynarodowym i usprawni proces wydawania uprawnień oraz ułatwi przedsiębiorcom bieżące monitorowanie realizacji złożonych przez nich wniosków informuje Joanna Smolińska, p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego nadzorująca przedsięwzięcie.
iBTM dzięki nowym funkcjonalnościom i interoperacyjności z innymi systemami administracji publicznej, w tym m.in.: KREPTD, REGON, CEPIK uprości i zwiększy efektywność obsługi wniosków złożonych elektronicznie oraz zapewni kompleksową obsługę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu drogowego, jak również Komisji Społecznej ds. podziału zezwoleń zagranicznych.

System umożliwi bieżący monitoring skali oraz dynamiki zmian w zakresie wydawanych uprawnień oraz uprawnień będących już w obrocie prawnym, dzięki możliwości generowania wielu rodzajów raportów. Będzie też głównym źródłem informacji o rodzaju i strukturze podmiotów realizujących usługi w międzynarodowym transporcie drogowym, czy wykorzystywanych przez firmy pojazdów dodaje Joanna Smolińska.
Źródło: GITD
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels