Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

INELO

Jak prawidłowo wpisywać załadunki i rozładunki w najnowszych tachografach?

Utworzona: 2024-02-03


Na pytanie odpowiada Mateusz Włoch z Inelo.

Obecnie nie istnieją przepisy ani nawet wytyczne czy wyjaśnienia dotyczące szczegółów zaznaczania załadunków/rozładunków na nowych tachografach. Zamiast tego toczy się dyskusja czy kierowcy mają w ogóle obowiązek ich zaznaczania. Do czasu jej rozstrzygnięcia, jeśli Państwo zaznaczają w tachografie załadunki/rozładunki to bezpiecznym jest je zaznaczać zgodnie z załadunkami/rozładunkami widocznymi w dokumentach przewozowych. W przypadku kontroli to dokumenty przewozowe będą podstawą do kwalifikowania odcinków. Nadal nie zostało też rozstrzygnięte, jak kwalifikować przepinki i zmiany kierowców pod kątem delegowania – z naszych informacji wynika, że kwestia ta będzie poruszona na najbliższym spotkaniu ekspertów przy KE ds. delegowania. W praktyce w każdym przypadku, w którym istnieje wątpliwość jak zakwalifikować dany odcinek, każdy kraj członkowski może sam interpretować takie sytuacje. Dlatego w opisanym przypadku konieczne jest dokonanie zgłaszania w systemie IMI i rozliczenie czasu pracy tego kierowcy w szczególności, gdy dokumenty CMR świadczą o dostarczeniu/przepince towaru.

Źródło: Inelo
Do ulubionych INELO
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels