Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ITD o 34 % zwiększyła liczbę kontroli ukraińskich przewoźników drogowych

Utworzona: 2024-03-02


To odpowiedź na postulaty polskich przewoźników, którzy domagają się zwiększenia kontroli w celu zapewnienia uczciwej konkurencji na krajowym rynku przewozowym.

W pierwszych dwóch miesiącach ubiegłego roku WITD przeprowadziły 1739 kontroli przewoźników drogowych z Ukrainy. W analogicznym okresie tego roku inspektorzy skontrolowali 2640 pojazdów, co stanowi wzrost o 34%. Dodatkowo, w wybranych punktach prowadzone są całodobowe, skoordynowane kontrole, które angażują również inne służby.

Podobnie, inspektorzy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej GITD zwiększyli liczbę kontroli:
🚩W ciągu dwóch miesięcy ubiegłego roku odnotowano łącznie 347 kontroli, z czego 306 dotyczyło przewoźników z Ukrainy.
🚩W tym samym okresie tego roku liczba kontroli wzrosła do 621, z czego 605 dotyczyło pojazdów z ukraińską tablicą rejestracyjną.

Inspekcja jest także inicjatorem skoordynowanych działań kontrolnych, które przeprowadzane są we współpracy z Policją, Krajową Administracją Skarbową oraz Strażą Graniczną. Kontrole te są prowadzone przez 24 godziny na dobę w wyznaczonych punktach na terenie całego kraju. Ich celem jest głównie sprawdzenie przewoźników spoza UE pod kątem respektowania umów i przepisów międzynarodowych.

W celu ułatwienia przekazywania informacji o nieprawidłowościach w przewozach drogowych, GITD i WITD uruchomiły anonimowy formularz zgłoszeniowy na swoich stronach internetowych oraz dedykowane infolinie. Niestety, zainteresowanie tą formą kontaktu jest minimalne.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels