Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Rumunia coraz mocniejszym graczem na rynku transportowym

Utworzona: 2024-04-03


Rumuński Związek Przewoźników Drogowych (UNTRR) opublikował analizę, która szczegółowo omawia trendy w branży transportu drogowego, prognozy, zmiany i ich wpływ na rynek w latach 2018-2030.

Badanie „Rynek Transportu Drogowego w Rumunii, 2018 – 2030” podkreśla wzrost popytu na usługi transportu drogowego, podkreślając jego kluczową rolę w handlu krajowym i międzynarodowym.

Analiza koncentruje się na czterech głównych komponentach:
🚩 prognozach makroekonomicznych i znaczeniu transportu drogowego w gospodarce,
🚩 rozwoju i prognozach rynku transportu i analizie czynników wpływających na rynek (koszty, regulacje, dobre praktyki, digitalizacja, dekarbonizacja, strefa Schengen),
🚩 rynku transportu w Rumunii w kontekście europejskim,
🚩 dobrych praktykach w transporcie drogowym towarów.

Zgodnie z badaniem, rynek transportu drogowego osiągnął wartość niemal 19 miliardów euro w 2023 roku, z czego 17 miliardów euro stanowił transport drogowy towarów, a średnioroczny wskaźnik wzrostu w ciągu ostatnich 5 lat wyniósł 8,5%. Pomimo licznych wyzwań, sektor transportu drogowego jest głównym eksporterem usług w Rumunii, generując 7,81 miliarda euro w 2023 roku, wyprzedzając eksport usług informatycznych o wartości 7,772 miliarda euro. Udział transportu w PKB wyniósł 3% w 2022 roku, z czego 2,6% pochodziło z segmentu transportu drogowego towarów.

Podsumowując, pomimo licznych wyzwań ekonomicznych i legislacyjnych, rumuńscy przewoźnicy pozostają aktywni. Na przykład, z całkowitego handlu zagranicznego Rumunii (w milionach ton), rumuńscy przewoźnicy odpowiadają za 57% importu i 66% eksportu.

Perspektywy transportu drogowego towarów w Rumunii

🚩 Oczekuje się wzrostu popytu na usługi logistyczne i transport towarów od 2025 roku, po przekroczeniu obecnej inflacyjnej kryzysu. Jest to spowodowane impulsem, jaki otrzyma przemysł przetwórczy (głównie w wyniku rozwoju handlu elektronicznego i rozbudowy łańcuchów dostaw).
🚩 Konieczne jest jak najszybsze przystąpienie Rumunii do strefy Schengen.
🚩 Ograniczenia wprowadzone przez Pakiet Mobilności 1 będą nadal wpływać na działalność cross-trade i kabotaż rumuńskich przewoźników.
🚩 Kryzys kadrowy w zawodzie kierowców pozostaje poważnym wyzwaniem dla firm. Obecnie przewoźnicy drogowi borykają się z brakiem nawet do 33 800 kierowców zawodowych ciężarówek.
🚩 W okresie od 2023 do 2030 roku, zachowawczy scenariusz prognoz przewiduje roczny wzrost wolumenu o 1% i wartości o 8% na rynku transportu drogowego towarów, który szacuje się na prawie 30 miliardów euro.
🚩 W 2024 roku ogólne koszty operacyjne przewoźników drogowych mogą wzrosnąć nawet o 15% (z powodu podwyżek akcyz, składek ubezpieczeniowych, długich czasów oczekiwania na granicach, nowych opłat za CO2, przepisów wynikających z Pakietu Mobilności lub kosztów związanych z obowiązkowym wyposażeniem w inteligentny tachograf, co spowoduje kolejne podwyżki dla końcowego konsumenta.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels