Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Transport jest kluczowy dla funkcjonowania społeczeństwa. Musi być elastyczny i bezpieczny

Utworzona: 2024-04-19


Wyzwania klimatyczne i geopolityczne wymagają od państw UE inwestycji w „klimatoodporną”, spełniającą wymogi cyberbezpieczeństwa oraz dostosowaną do potrzeb wojska infrastrukturę transportową.

2 kwietnia w Brukseli rozpoczęła się konferencja Connecting Europe Days 2024, najważniejsze wydarzenie dotyczące europejskiej mobilności. Tegoroczna konferencja prezentuje uaktualnione cele polityki europejskiej w sferze rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Za kilka tygodni wejdą w życie nowe regulacje, które odzwierciedlają jasne zasady i polityczną wizję dla rozwoju europejskiej infrastruktury transportowej w nadchodzących dekadach. Uaktualnione rozporządzenie TEN-T to odpowiedź na geopolityczne, ekonomiczne i transformacyjne wyzwania, aby zgodnie z europejskim Zielonym Ładem oraz strategią zrównoważonej i inteligentnej mobilności uczynić sieć bardziej ekologiczną, wydajną i odporną podkreśliła Adina-Ioana Vălean.
Komisarz UE ds. transportu wskazała, że nowe regulacje TEN-T skupiają się na:
◾ uruchomieniu w ramach transeuropejskiej sieci transportowej dziewięciu nowych europejskich korytarzy transportowych, które obejmują również kraje sąsiadujące z UE: Ukrainę, Republikę Mołdawii oraz państwa Bałkanów Zachodnich,
◾ budowaniu odporności europejskiej sieci transportowej na zmiany klimatyczne poprzez podkreślenie niszczącego wpływu zmian klimatycznych na infrastrukturę i przedstawienie możliwych środków adaptacyjnych,
◾ poprawie połączeń sieci transportowej UE z sąsiadującymi krajami trzecimi i jej gotowość do reagowania na zagrożenia zewnętrzne, poprzez prezentację kluczowych inicjatyw na rzecz płynnych przepływów handlowych, takich jak „Pasy Solidarności”,
◾ poprawie zdolności infrastruktury w zakresie transportu wojskowego.

W opinii komisarz Vălean poprzez wdrożenie nowych regulacji TEN-T kraje członkowskie UE zyskują odporność na kryzysy i zagrożenia, które w konsekwencji mogłyby przynieść straty liczące miliardy euro.

Transport jest kluczowy dla funkcjonowania społeczeństwa. Musi być elastyczny i bezpieczny. Jest mnóstwo zagrożeń – jak chociażby ataki cybernetyczne, które mogą doprowadzić do katastrofalnych efektów dla infrastruktury, gospodarki i ludzkiego życia. Dlatego każdy pojedynczy projekt w ramach TEN-T wzmacnia odporność transportu w całej UE zaznaczyła unijna komisarz.
Dodała, że do największych zagrożeń dla europejskiej sieci transportowej należą zmiany klimatyczne.

Nie możemy dopuścić, aby inwestycje warte miliardy euro zostały zmyte w ciągu sekund. Dlatego nowy TEN-T kładzie nacisk na odporność infrastruktury – wszystkie projekty państw członkowskich UE będą przedmiotem oceny klimatoodporności inwestycji stwierdziła Adina-Ioana Vălean.
W jej opinii obecna sytuacja geopolityczna, w szczególności wojna na Ukrainie zmusza Komisję Europejską do zrewidowania łańcuchów logistycznych, aby zapewnić ukraińskiej gospodarce możliwość funkcjonowania, a wojsku skuteczność w walce z najeźdźcą. Dlatego nowe regulacje TEN-T wymagają od państw członkowskich, aby lepiej dostosowały sieć transportową dla potrzeb wojska.

KE obecnie identyfikuje najlepsze korytarze transportowe dla masowego przemieszczania sprzętu i ludzi. To zadanie dla UE, żeby przez rozwój infrastruktury korytarzy usprawnić transport wojskowy cywilną siecią transportową. Musimy myśleć o infrastrukturze o podwójnym zastosowaniu - cywilnym i wojskowym zaznaczyła.
Konferencja Connecting Europe Days 2024 odbyła się w stolicy Belgii, Brukseli. Wzięło w niej udział ponad 2500 uczestników z państw członkowskich UE i krajów sąsiednich: Szwajcarii, Norwegii, Bałkanów Zachodnich, Ukrainy, Republiki Mołdawii, Gruzji i Turcji. Wśród uczestników byli politycy, przedstawiciele instytucji finansowych, przemysłu, interesariusze transportu oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i powiązanych z nią agencji.

Źródło: PAP
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels