Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polska na czele nowej międzynarodowej organizacji mającej usprawnić kontrole pojazdów ciężarowych

Utworzona: 2024-04-14


W Holandii odbyło się inauguracyjne posiedzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (ECR EUWT), utworzonego 12 lutego. W tym roku przewodnictwo w organizacji obejmie Polska.

Założenie ECR EUWT to krok naprzód w poprawie bezpieczeństwa drogowego i międzynarodowej współpracy w transporcie drogowym. Organizacja założona dzięki wysiłkom państw członkowskich, w tym Niemiec, Francji, Chorwacji, Irlandii, Luksemburga, Holandii i Polski ma swoją siedzibę w Hadze. Celem działalności jest zacieśnienie współpracy międzynarodowej w zakresie kontroli ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na drogach. Jest to znaczący postęp w koordynacji działań związanych z transportem drogowym na poziomie europejskim, przynoszący m.in.:
Wzmocnienie współpracy transgranicznej - ułatwienie skutecznej współpracy regionalnej, lepsze wykorzystanie zasobów i rozwiązywanie wspólnych wyzwań.
Poprawę efektywności działań - dzięki wspólnym inicjatywom w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększeniu skuteczności realizowanych przedsięwzięć.
Rozwój przewagi konkurencyjnej - opartej na działaniach szkoleniowych oraz wymianie informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk.
Poprawę komunikacji i koordynacji - jako platforma koordynacyjna, ułatwi komunikację i współpracę między organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach.

Grupa dąży do stworzenia bezpieczniejszego, sprawiedliwszego i bardziej zrównoważonego środowiska transportowego. W pierwszym roku działalności organizacji Polska będzie sprawować prezydencję w ramach ECR EUWT. Funkcję wiceprezydenta obejmą Holendrzy, którzy przewodniczyć będą Ugrupowaniu w 2025 roku. To ogromny zaszczyt i zarazem odpowiedzialność dla obu państw członkowskich, które wspólnie będą kierować działaniami organizacji.

Źródło: gov.pl/ECR EUWT
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels