Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Hiszpania wpuści na drogi 44-tonowe zestawy ciężarowe?

Utworzona: 2024-05-29


W Hiszpanii przyspieszył proces zatwierdzenia różnych projektów legislacyjnych dotyczących sektora transportu drogowego, m.in. nowelizacji rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych mas i wymiarów pojazdów ciężarowych, którego tekst został opracowany przez ministra transportu, przemysłu i spraw wewnętrznych.

Hiszpańska Generalna Dyrekcja Ruchu (DGT) rozpoczęła ponownie rozpatrywanie rozporządzenia przewidującego zmiany mas i wymiarów pojazdów ciężarowych w celu jego ostatecznego zatwierdzenia do grudnia br. Projekt legislacyjny, który do 13 czerwca br. ma być poddany konsultacjom społecznym, proponuje modyfikację załącznika IX aktu prawnego pn. "Reglamento General de Vehículos", czyli ogólnych przepisów dotyczących pojazdów, wprowadzając m.in. szereg uproszczeń w użytkowaniu ciężarowych zestawów modułowych, w tym Eco Combi lub Duo Trailer o długości 32 metrów i dopuszczalnej masie całkowitej 72 ton, zwiększenie maksymalnej wysokości pojazdu do 4,5 metra w przypadku niektórych rodzajów transportu (przewóz słomy, żywych zwierząt oraz zaopatrzenie dla przemysłu na odległości mniejsze niż 50 km). Kolejnym rozwiązaniem jest zwiększenie dmc klasycznego zespołu ciągnik-naczepa do 44 ton, co pozwoli zwiększyć ich ładowność o 16%.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku prace nad nowelizacją obowiązującej dyrektywy w sprawie mas i wymiarów pojazdów rozpoczęła też Komisja Europejska, w ramach Europejskiej Strategii Zrównoważonej Mobilności. Wśród proponowanych przez nią działań znajduje się ujednolicenie i dostosowanie maksymalnych mas i wymiarów zestawów pracujących w ruchu międzynarodowym do najpopularniejszego obecnie limitu 44 ton. Oznacza to zezwolenie na międzynarodowy ruch 44-tonowych zestawów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi UE, które na to zezwalają, a więc już w 13 krajach Wspólnoty, w tym wszystkich, które graniczą z Hiszpanią.

Tamtejsza organizacja branżowa FENADISMER zamierza czekać z ogłoszeniem swojego stanowiska w sprawie proponowanych rozwiązań do czasu przeprowadzenia ich szczegółowej analizy. Związek zapowiada, że będzie bronić interesów wszystkich przewoźników. Będzie protestować jeśli zaproponowane regulacje będą korzystne dla dużych przedsiębiorstw ze szkodą dla mniejszych. Dla organizacji ważne jest również to, żeby przewidziano niezbędne środki towarzyszące, aby sektor mógł dostosować się do zmiany tak istotnej dla rynku transportu drogowego w Hiszpanii.

Źródło: FENADISMER (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España)
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels