Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Kiedy wyjmować kartę?
ID: 261695

Witam.
Jestem świeżakiem. Zrobiłem prawko jakiś czas temu. Aktualnie pracuję w Niemczech jako magazynier-kierowca. Często jest tak że rano rozpoczynam dzień i odrazu wsiadam do auta, wkładam kartę, robię krótką traskę, około godziny jazdy, wracam i wyjmuję kartę bo nie wiem czy tego dnia będę jeszcze jeżdzić.
Zdarza się też tak że tego samego dnia muszę jeszcze gdzieś jezdzić więc takie wkładanie i wyjmowanie karty zdarza mi się po 3-4 razy w ciągu dnia.
Pytania są następujące:
-czy dobrze robię z tą kartą ze za każdym razem ją wyjmuje (tak jak pisałem, nie wiem czy danego dnia jeszcze będę musieć gdzieś jechać),
-czy wyjmując kartę powinienem zakończyć ją na młotkach czy łożu? Przy włożeniu kolejny raz karty tacho pyta co robiłem w tym czasie no i za każdym razem dawałem łóżko. W tym czasie wykonywałem inne prace na magazynie.

REKLAMA

Posty (2)

McBali
2021-09-25 17:13:00
jak w temacie...
PavelSPM
2021-09-25 18:58:36
McBali

"... czy dobrze robię z tą kartą ze za każdym razem ją wyjmuje... "

REKOMENDUJĘ zapoznać się.
Wiadomość : " W jakich sytuacjach dozwolone jest wyjmowanie karty kierowcy z tachografu?"
Utworz ona : 2021-06-05 Źródło : etransport. pl

Rozporządzenie nr 165/2014/2020.
Art. 34. Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek.
1. Kierowcy STOSUJĄ WYKRESÓWKI lub KARTY kierowcy W każdym DNIU, W KTÓRYM PROWADZĄ POJAZD, począwszy od przejęcia pojazdu. NIE WYJMUJE SIĘ wykresówki ani KARTY KIEROWCY z urządzenia rejestrującego PRZED ZAKOŃCZENIEM DZIENNEGO OKRESU PRACY, chyba że jej WYJĘCIE JEST DOPUSZCZALNE z innych powodów.
3. Jeżeli W WYNIKU ODDALENIA się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 5 lit. b) ppkt (ii) "inna praca", (iii) "okresy gotowości" oraz (iv) przerwy, ODPOCZYNEK, urlop wypoczynkowy lub zwolnienie lekarskie :
b) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy - wprowadza się na kartę kierowcy PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA do manualnego wprowadzania danych, w jakie wyposażony jest tachograf.
Państwa członkowskie NIE NAKŁADAJĄ na kierowców OBOWIĄZKU PRZEDKŁADANIA FORMULARZY potwierdzających ich CZYNNOŚCI w trakcie ODDALENIA się od pojazdu.

Wybór decyzji zabierać lub zostawać kartę kierowcy w tachografie przy jakimkolwiek odpoczynku należy wyjątkowo kierowcy. W zależności od tego jak dla kierowcy w tej czy innej sytuacji jest wygodniej, bezpieczniej, praktyczniej, lepiej i t. d. tak on i postępuje.


"... czy wyjmując kartę powinienem zakończyć ją na młotkach czy łożu?... "

FAKT WPROWADZENIA manualnie w tachograf wpisu kraj ROZPOCZĘCIA i/lub ZAKOŃCZNIA pracy w praktyce kontrolnej jest interpretowany jako minuta aktywności innej pracy ("młotki").

Ustawodawca dokładnie określił w przepisie (Rozp. nr 165/2014/2020, Art. 34, ust. 7) kiedy powinny być wprowadzone w tachograf cyfrowy symbole państw (do dnia 2 lutego 2022 r. - "... w których (kierowca) ROZPOCZYNA i KOŃCZY DZIENNY OKRES PRACY", po dniu 2 lutego 2022 r. - "... PO PRZEKROCZENIU GRANICY... RÓWNIEŻ... ", oprócz wyjątku - "... jeśli tachograf rejestruje automatycznie dane dotyczące lokalizacji... ")

Nie ma przepisów co zabraniają mieć kilka rozpoczynań i zakończeń w jednej zmianie pracowniczej. Jest tylko kiedy należy obowiązkowo zrobić wpis symbolów państw w tachografie cyfrowym (Roz. nr 165/2014/2020 Art. 34 ust. 7) i możliwa ilość zapamiętywania tych wpisów w pamięci karty kierowcy (42-56 par wpisów, w zależności od typu karty). Jak przykład, tachograf cyfrowy w swojej pamięci pamięta 365 par tych wpisów (Rozp. (WE) NR 1360/2002).

Wcześniejsze niż bezpośrednio przed 28 dniami (z tych czy innych przyczyn) odczytywanie danych z karty kierowcy ani jak nie zabrania się (sczytujące urządzenie nie drogo kosztuje), jednakowo jak i z tachografu cyfrowego wcześniej niż bezpośrednio przed 90 dniami.

Rekomenduję dokładnie zapoznać się z tym co wcześnie podpisywałeś przy zatrudnieniu i później. "Pracodawca" mógł "podłożyć się" (wprowadzić obowiązek sczytywania KK na kierowcę).


"... Przy włożeniu kolejny raz karty tacho pyta co robiłem w tym czasie no i za każdym razem dawałem łóżko. W tym czasie wykonywałem inne prace na magazynie. "

Z reguły, żeby nie zaniżać samemu sobie zarobku i/lub odpoczynku (dziennego i/lub tygodniowego), kierowca (będąc w pracy) w ciągu zmiany pracowniczej czyni nie więcej niż dwie przerwy ("łóżko") po 45 minut (przez +/- 4 godziny zmiany) a reszta czasu (oprócz jazdy) rejestruje jako inna praca ("młotki") i/albo dyspozycja / dyżur ("koperta") w zależności od tego jaką czynność w tym czasie wykonuje.
Tylko nie trzeba przy tym zapominać o ograniczeniach - 10 lub 12 godzin pracy ("jazda" i/lub "młotki") w dobie pracowniczej, 60 godzin pracy w tygodniu i średnie 48 godzin pracy w tygodniu w okresie rozliczeniowym (Uoczpk Art. 12, Art. 15, Art. 21 oraz Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 2), 9 lub 10 godzin jazdy w zmianie pracowniczej, 56 godzin jazdy w tygodniu, 90 godzin jazdy w dwóch kolejnych tygodni (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 1-3).

Co najmniej wszystkie swoje czynności (jazda, inna praca, dyspozycja / dyżur, przerwa / odpoczynek), wykonujące nawet podczas pracy w innym charakterze niż praca kierowcy, w okresie bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni (od dnia 31 grudnia 2024 r. - 56 dni), kierowca musi mieć zaznaczonymi w sposób nieprzerwany i może przedstawić przy kontroli za pomocą karty kierowcy (z wpisami manualnymi), wydruków, wykresówek (nawet w ręcznym wykonaniu na stronie odwrotnej) i wszelkich innych dokumentów pomocniczych (jak przykład, zaświadczenie o działalności - tak zwana "urlopówka"), usprawiedliwiających przestrzeganie przepisów (Rozp. nr 165/2014/2020 Art. 34 i 36).

Rozporządzenie nr 165/2014/2020.
Art. 36. Zapisy przechowywane przez kierowcę.
2. Jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, musi być w stanie okazać, na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych:
(i) swoją kartę kierowcy;
(ii) wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni (od dnia 31 grudnia 2024 r. - 56 dni) zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020;
(iii) wykresówki odpowiadające okresowi, o którym mowa w ppkt (ii), w trakcie którego prowadził on pojazd wyposażony w tachograf an alogowy.
3. Upoważniony funkcjonariusz służb kontrolnych może sprawdzić przestrzeganie przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 POPRZEZ an alizę WYKRESÓWEK, WYŚWIETLONYCH, WYDRUKOWANYCH LUB POBRANYCH DANYCH zapisanych przez tachograf NA KARCIE kierowcy, LUB w przypadku ich braku, WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW POMOCNICZYCH, usprawiedliwiających nieprzestrzeganie przepisów, jak określono między innymi w art. 29 ust. 2 i w art. 37 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI (tak zwana "urlopówka") JEST niczym innym jak JEDNYM Z możliwych DOKUMENTÓW POMOCNICZYCH usprawiedliwiającym przestrzeganie kierowcą przepisów jak i jest jednocześnie FORMULARZEM potwierdzającym CZYNNOŚĆ kierowcy w trakcie ODDALENIA się od pojazdu (Rozp. nr 165/2014/2020 Art. 36 ust. 3).

Przenosić zaznaczone czynności z wykresówek, wydruków, wszelkich innych dokumentów pomocniczych (jak wariant, zaświadczenie o działalności - tak zwana "urlopówka") na kartę kierowcy nie trzeba. Wystarczy podczas wpisu manualnego skorzystać piktogramem - "?" (nieznana aktywność) i mieć przy sobie na ten okres czasu odpowiednie wykresówki, wydruki i wszelkie inne dokumenty pomocnicze dla możliwości nadania ich przy kontroli.

Jazdę nie da się wpisać piktogramem "jazda" manualnie do tachografu bo ten piktogram ("jazda") rejestruje się w pamięci karty kierowcy i tachografu tylko automatycznie przy ruszeniu pojazdu.
Jazda nieobjęta zakresem Rozp. nr 561/2006/2020 wpisuje się manualnie do tachografu jako inna praca ("młotki"), a przy skorzystaniu zaświadczenia o działalności (tak zwana "urlopówka") pod rubryką - "X" prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 lub AETR.

-1

Tylko dla zalogowanych

Wątek ten komentować mogą tylko posiadacze kont w etransport.pl - Zapraszam do zalogowania lub rejestracji.

Zaloguj się Zarejestruj się

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2022
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels