REKLAMA

Zmiany w systemie etykietowania opon do samochodów ciężarowych
Utworzona: 2019-11-19

Będzie on stosowany do opon pojazdów ciężarowych (tak zwane opony kategorii C3), które obecnie nie są objęte wymogami unijnymi w zakresie etykietowania.

REKLAMA
Nowy system znakowania opon samochodowych, w tym również ciężarowych ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów, poprawę wydajności paliwowej i bezpieczeństwa oraz zmniejszenie poziomu hałasu. Ustawodawstwo w tej sprawie zostało uzgodnione nieformalnie podczas ubiegłotygodniowego spotkania, w którym wzięli udział posłowie Parlamentu Europejskiego z komisji do spraw przemysłu i badań naukowych oraz fińskiej prezydencji Rady Europejskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami etykiety na oponach będą musiały zawierać informacje na temat wydajności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrznego poziomu hałasu toczenia. Dane dotyczące właściwości opony na śniegu i lodzie mogą być również podane za pomocą piktogramów. Zakres informacji wymaganej w oznakowaniu może w przyszłości zostać rozszerzony w drodze tak zwanych aktów delegowanych, np. o dane na temat dopuszczalnego przebiegu, stopnia ścierania, bieżnikowania oraz przyczepności na śniegu i lodzie. Jednakże informacje dotyczące przebiegu i stopnia ścierania mają być dodane, gdy zostanie opracowana metoda testowania tych własności. Oznaczenia muszą być wyraźnie widoczne dla konsumentów, we wszystkich sytuacjach, w których sprzedawane są opony, w tym przez Internet, powinny być opatrzone kodem QR.

Celem nowego rozporządzenia, które nie zostało jeszcze formalnie przyjęte, jest zwiększenie świadomości konsumentów i poprawa nadzoru nad rynkiem w całej UE, co powinno przynieść korzyści dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Ścieranie się opon podczas użytkowania jest istotnym źródłem mikroplastiku, który jest szkodliwy dla środowiska.

Nowy system etykietowania będzie również stosowany do opon pojazdów ciężarowych (tak zwane opony kategorii C3), które obecnie nie są objęte wymogami unijnymi w zakresie etykietowania. Komisja Europejska zwraca uwagę, że transport drogowy jest odpowiedzialny za znaczny procent emisji gazów cieplarnianych. Ponieważ opony C3 przyczyniają się do większego zużycia paliwa i pokonują więcej kilometrów rocznie niż opony C1 (w samochodach osobowych) lub C2 (w lekkich pojazdach dostawczych), ich modernizacja daje większe możliwości zmniejszenia zużycia paliwa i emisji.

Nieformalne porozumienie musi teraz zostać zatwierdzone przez Komisję ds. Przemysłu Parlamentu Europejskiego i Komitet Stałych Przedstawicieli Rady (COREPER). Gdy rozporządzenie zostanie przyjęte zarówno przez Parlament, jak i przez Radę, będzie mogło wejść w życie od 1 maja 2021 r. Jak zauważą parlamentarzyści, nowy system etykietowania ma szanse doprowadzić do ograniczenia emisji CO2 o 10 mln ton i zwiększenia obrotów o 9 mld euro. Po uchwaleniu przez Parlament nowe rozporządzenie w sprawie etykietowania opon zastąpi rozporządzenie z 2009 r.

Źródło: Parlament Europejski
grafika poglądowa
Do ulubionych