Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Szykują się zmiany w XPO Logistics
Utworzona: 2020-12-11

Spółka akcyjna XPO Logistics, Inc. ogłosiła, że jej zarząd jednogłośnie zatwierdził plan wydzielenia całego segmentu logistyki jako odrębnej spółki notowanej na giełdzie. XPO zamierza zorganizować wydzielenie jako transakcję wolną od podatku dla akcjonariuszy firmy, w wyniku której staną się oni posiadaczami akcji obu spółek.

Po dokładnym zbadaniu wszystkich alternatyw strategicznych zarząd firmy uważa, że optymalną ścieżką do odblokowania łącznej wartości kapitału jest utworzenie dwóch niezależnych spółek, z których każda jest odpowiednio przygotowana do wykorzystania sekularnych trendów wzrostowych w swoim sektorze. Jeśli wydzielenie dojdzie do skutku, powstaną dwie osobne firmy z jasno określonymi ofertami usług: XPORemainCo, globalny dostawca usług transportu drobnicowego (LTL) i pośrednictwa w transporcie ciężarowym oraz NewCo, drugi największy na świecie dostawca usług w segmencie logistyki kontraktowej. Obie firmy mają być notowane na giełdzie nowojorskiej.

Poprzez rozdzielenie naszych segmentów transportu i logistyki, zamierzamy stworzyć dwie prężne firmy działające wyłącznie w interesie wszystkich naszych interesariuszy. Obie firmy będą miały większą elastyczność w podejmowaniu strategicznych decyzji i alokacji kapitału dostosowanych do swoich rynków końcowych, czerpiąc korzyści ze swojej innowacyjności i nastawienia na klienta powiedział Brad Jacobs, prezes i dyrektor generalny XPO Logistics.

Jeśli podział zostanie zakończony zgodnie z oczekiwaniami, Jacobs będzie nadal pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego XPORemainCo oraz zostanie przewodniczącym zarządu NewCo; Troy Cooper pozostanie prezesem XPORemainCo, a dyrektorzy zarządzający globalnym segmentem logistycznym XPO będą nadal zajmować wysokie stanowiska w NewCo.

Transakcja ma się zakończyć w drugiej połowie 2021 r., pod pewnym pewnymi warunkami, m.in. należytego złożenia oświadczenia rejestracyjnego na formularzu 10, otrzymania opinii podatkowej od radcy prawnego, refinansowania zadłużenia XPO na warunkach satysfakcjonujących zarząd firmy i ostateczne zatwierdzenie przez radę dyrektorów XPO. Nie ma żadnej gwarancji, że podział dojdzie do skutki, a nawet jeśli faktycznie nastąpi, jego ostateczne warunki czy termin mogą jeszcze ulec zmianie.

Po podziale XPORemainCo będzie czołowym dostawcą usług transportowych, głównie pośrednictwa na rynku ładunków częściowych oraz pośrednictwa w usługach transportu drogowego nie opartych na własnych pojazdach - te dwie usługi stanowią obecnie około 90% skorygowanego wyniku z działalności operacyjnej (EBITDA). Na dzień 30 września 2020 r. XPO prowadziła działalność transportową w 17 krajach, zatrudniając około 38 000 pracowników w 724 lokalizacjach. Natomiast NewCo będzie drugą co do wielkości firmą logistyki kontraktowej na świecie, dysponującą około 18,5 milionami m2 powierzchni magazynowej. Na dzień 30 września 2020 r. XPO prowadziła działalność logistyczną przy ograniczonych zasobach własnych w 27 krajach, zatrudniając około 58 000 pracowników w 766 lokalizacjach.

Źródło: XPO Logistics
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels