REKLAMA

Kolejna akcja BAG
Utworzona: 2021-10-14

Doszło do niej na początku października br. Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego przeprowadził kontrole tematyczne w celu monitorowania przepisów dotyczących kabotażu oraz stanu technicznego pojazdów w regionie Harzu.

W akcji prowadzonej w 9 punktach kontrolnych wzięło udział 18 funkcjonariuszy. 50 pojazdów sprawdzono pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu oraz czasu jazdy i odpoczynku. Naruszenia stwierdzono w 19 pojazdach. W jednym przypadku odnotowano naruszenie przepisów kabotażowych. Z powodu nadmiernego obciążenia lub problemów technicznych 4 kierowców otrzymało zakaz kontynuowania podróży. Pobrano cztery kaucje zabezpieczające w łącznej kwocie 2.043,50 euro.

Policja skontrolowała kolejne 58 ciężarówek do przewozu drewna, z czego w 35 stwierdzono naruszenia przepisów ruchu drogowego i ustawy regulującej kwestie socjalne w transporcie drogowym. W ramach kontroli finansowej pracy nierejestrowanej jedynie w dwóch przypadkach stwierdzono podstawy do dalszego dochodzenia w sprawie możliwych naruszeń prawa o płacy minimalnej.

Źródło: BAG
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels