Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

IVECO włącza się do rozmów na temat zwiększenia udziału biometanu
Utworzona: 2022-01-17

Producent oraz 27 firm i organizacji należących do łańcuchu wartości biometanu przedstawiło unijnemu komisarzowi ds. energii, „Deklarację w sprawie biometanu” i omówiło kluczową rolę oraz możliwości zwiększenia udziału tego odnawialnego gazu w miksie energetycznym w celu dekarbonizacji sektorów, takich jak transport i przemysł.

Podczas spotkania IVECO przedstawiło swoje zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do roku 2040 oraz rolę biometanu na drodze do osiągnięcia tego celu.

Sygnatariusze deklaracji opowiadają się za uznaniem biometanu za najbardziej efektywny, przystępny cenowo, skalowalny i zrównoważony typ gazu, jaki jest można wykorzystać w działaniach na rzecz dekarbonizacji. Sygnatariusze chcą, aby zwiększyć jego wykorzystanie w całej Europie do co najmniej 350 TWh (33 mld m3) do roku 2030, co odpowiada szacunkowym możliwościom przedstawionym przez Komisję Europejską w dogłębnej analizie towarzyszącej komunikatowi pt. „Czysta planeta dla wszystkich” (2018).

Komisarz UE ds. energii przyjął deklarację, podkreślając ważną rolę gazu ze źródeł odnawialnych w dekarbonizacji sektorów, takich jak transport, przemysł i ogrzewanie mieszkaniowe, oraz w budowaniu bardziej odpornego systemu energetycznego i zmniejszaniu zależności energetycznej.
Sygnatariusze Deklaracji wyrazili chęć zmobilizowania łańcucha wartości biometanu do promowania jego korzyści i możliwości oraz współpracy z decydentami na szczeblu krajowym i unijnym oraz innymi zainteresowanymi podmiotami w celu zapewnienia wsparcia potrzebnego do ogólnoeuropejskiego zwiększenia podaży i wykorzystania tego odnawialnego gazu.

IVECO jest pionierem zrównoważonych rozwiązań transportowych i dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu jest dziś liderem w branży ciężarówek zasilanych gazem (ponad 40 000 sprzedanych pojazdów). Droga producenta ciężarówek do dekarbonizacji transportu ciężarowego opiera się na miksie energetycznym uwzględniającym potrzeby klienta i na ofercie obejmującej pojazdy zasilane biometanem, oraz pojazdy elektryczne zasilane akumulatorami lub ogniwami paliwowymi. Takie podejście jest zgodne z nowym pakietem energetycznym Komisji Europejskiej, który ma na celu ułatwienie wykorzystania gazów odnawialnych za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ustanowienie zasad rynkowych dla wodoru oraz zapewnienie sprawiedliwej i opłacalnej transformacji.

Oczekuje się, że pakiet energetyczny wesprze działania mające na celu umożliwienie, rozszerzenie i maksymalizację dostępności biometanu, m.in. poprzez harmonizację przepisów na rynkach UE, co IVECO uważa za kluczowy czynnik w zwiększaniu jego udziału i osiąganiu celów w zakresie dekarbonizacji.

Źródło: IVECO
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Bus Premium Class


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels