Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Ewicenter  Sp. z o .o.  (ITD-PIP)

Instrukcja zgłaszania delegowania kierowców od 2 lutego 2022 r.

Utworzona: 2022-01-28


Pakiet Mobilności wprowadził wiele zmian dla branży transportowej, w tym ujednolicił sposób zgłaszania delegowania kierowców poprzez międzynarodowy system wymiany informacji IMI.

System IMI funkcjonuje już od wiele lat i służy przede wszystkim państwom członkowskim do wymiany informacji i obsługi zapytań. Od 2 lutego 2022 r. będzie służył również do zgłaszania delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym i zastąpi systemy krajowe (np. SIPSI, MILOG, CLICLAVORO). Począwszy od tej daty, wszystkie zgłoszenia delegowania powinny zostać dokonane za pomocą systemu IMI.

Zespół Kancelarii Transportowej ITD-PIP opracował instrukcję logowania się do systemu IMI oraz zgłaszania kierowców. Instrukcja jest dostępna na stronie itd-pip.pl.

W systemie IMI ujawnia się następujące informacje:

✅ tożsamość przewoźnika – co najmniej w postaci numeru licencji wspólnotowej, w przypadku gdy ten numer jest dostępny;
✅ dane kontaktowe zarządzającego transportem lub innej osoby wyznaczonej w państwie członkowskim siedziby do kontaktów z właściwymi organami przyjmującego państwa członkowskiego, w którym świadczone są usługi, oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień;
✅ tożsamość, adres zamieszkania oraz numer prawa jazdy kierowcy;
✅ data rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę kierowcy oraz właściwe dla niej prawo;
✅ przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania;
✅ numery rejestracyjne pojazdów silnikowych;
✅ informacja, czy świadczone usługi transportowe stanowią przewóz rzeczy, przewóz osób, przewóz międzynarodowy czy przewóz kabotażowy.

Zgłoszenia możemy dokonać w języku polskim na okres maksymalnie 6 miesięcy. Nie ma już potrzeby tłumaczenia dokumentów na języki obce. Zniesiony został także obowiązek posiadania reprezentanta w kraju przyjmującym.

Podczas kontroli na drodze, kierowca powinien udostępnić funkcjonariuszom jedynie:

✅ kopię zgłoszenia IMI (w wersji papierowej lub elektronicznej),
✅ listy przewozowe CMR,
✅ zapisy tachografu.

Kontrola w przedsiębiorstwie odbywać się będzie za pośrednictwem systemu IMI. Państwo przyjmujące może zażądać przedłożenia dokumentów w ciągu 8 tygodni i nie powinno wymagać tłumaczeń tych dokumentów. Jeśli przewoźnik nie przedłoży w zakreślonym terminie wymaganych dokumentów, o taką dokumentację zwróci się właściwy polski organ i obowiązany będzie ją przedłożyć w systemie IMI w ciągu 25 dni.

Źródło: Kancelaria Transportowa ITD-PIP
Do ulubionych Ewicenter  Sp. z o .o.  (ITD-PIP)
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels