Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Apel do KE w sprawie powrotu pojazdów
Utworzona: 2022-02-01

Związek TLP, razem z innymi organizacjami przewoźników z Europy, wezwał Komisję Europejską do zaproponowania moratorium na wdrożenie przepisu o powrocie pojazdu do państwa siedziby firmy co osiem tygodni do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska razem z innymi organizacjami przewoźników z Litwy (TTLA, LINAVA), Bułgarii (SMP), Węgier (NIT), Chorwacji (UHCP) i Rumunii (ARTRI) - skierował pismo w tej sprawie do Adiny Ioany Vălean z Komisji Europejskiej. Wyrażono w nim zaniepokojenie z tego powodu, że nic nie wskazuje, aby podjęto jakiekolwiek kroki w celu zmiany tego przepisu. Przedstawiciele organizacji przewoźników uważają, że obowiązek, który ma wejść w życie 21 lutego br. może skutkować podwyższeniem kosztów nie tylko dla transportu drogowego, ale także innych branż i ostatecznie konsumentów w momencie, gdy transport boryka się z rosnącymi cenami energii, brakiem ciężarówek i kierowców oraz pandemią COVID.

Wyniki zleconych przez KE badań sugerują, że obowiązek powrotu samochodów ciężarowych co osiem tygodni do kraju gdzie mieści się siedziba firmy oraz kontyngenty nałożone na operacje transportu kombinowanego doprowadzą do wzrostu emisji z transportu. Nowe przepisy mogą spowodować do 3,3 mln dodatkowych ton emisji CO2 rocznie, co jest porównywalne z roczną wartością całkowitych emisji z transportu w Estonii. Mogą również wygenerować do 704 ton tlenków azotu i 251 ton pyłu zawieszonego (PM 2,5).

Link do pełnej informacji na stronie aktualności TLP

Źródło i fot.: TLP
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels