Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


CSK

Po co płacić kary?
Utworzona: 2022-07-18

Poniżej najczęściej zadawane przez przewoźników pytania (wraz z odpowiedziami) w czerwcu 2022 roku.

Czy kierowcy busów muszą mieć badania jak kierowcy „dużych”.
🟦Tak – od 21 maja 2022 roku ale tylko w międzynarodowym transporcie drogowym. Ponadto, jeśli kierowca jest spoza UE, dodatkowo musi posiadać świadectwo kierowcy wydawane przez GITD.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy kierowca nie wykonując przewozu może jechać na „OUT” w tachografie?
🟦Nie. Przywilej korzystania z procedury „OUT” dotyczy kierowców wykonujących stricte przewozy wymienione w art. 3 i 13 rozporządzenia 561/2006. Jeżeli przejazd na pusto jest wykonywany przed przewozem drogowym lub po jego zakończeniu, wówczas traktowany jest tak samo jak normalny przewóz. Jeżeli jednak przejazd nie jest w ogóle związany z przewozem, np. zakup nowej naczepy lub ciągnika siodłowego, wówczas przejazd w ramach wyjątku „OUT” jest jak najbardziej dopuszczalny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy od przyszłego roku wchodzą jakieś nowe obowiązki sprawozdawcze?
🟦Tak. Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym od 2023 roku każdy przewoźnik będzie musiał złożyć do organu licencyjnego oświadczenie (do 15 stycznia każdego roku) o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych w zeszłym roku w przedsiębiorstwie. Brak złożenia takiego sprawozdania będzie sankcjonowane karą administracyjną w wysokości 800 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy da się uniknąć kar od ITD czy PIP za czas pracy?
🟦Zgodnie z przepisami art. 10 rozporządzenia 561/2006 (WE) za wszelkie naruszenia popełniane przez kierowców odpowiada firma. W ustawie o transporcie drogowym zawarto kilka przepisów egzoneracyjnych wyłączających odpowiedzialność przewoźnika, jednak niewielu przewoźników spełnia wymogi niezbędne do zastosowania przepisów wyłączających odpowiedzialność.

Pytanie do przewoźnika: co robisz, aby doprowadzić ryzyko powstania naruszeń do minimum ? Jakie argumenty mamy przed ITD?

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na czym polega realny nadzór nad kierowcami?
🟦Udowodnienie sprawowania realnego nadzoru jest trudne, ale możliwe. W razie kontroli w firmie mamy szereg procedur, które możemy udokumentować:
• Planowanie tras i sposób komunikacji w tym zakresie z kierowcą
• Omówienie zasad bezpieczeństwa i sposobu korzystania z parkingów
• Omówienie sposobu dokumentowania załadunku i rozładunku
• Szkolenie z zasad korzystania z tachografu
• Okresowe testy na temat przepisów w transporcie drogowym
• Wyrywkowa kontrola stanu technicznego pojazdu
• Wyrywkowa kontrola danych na karcie oraz w tachografie cyfrowym
• Wyrywkowa kontrola kompatybilności danych z GPS i z tacho itp.
• Planowanie odpoczynków dziennych i tygodniowych
• Regulaminy pracy
• Dyscyplinowanie kierowców

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierowcy w trakcie kontroli drogowych nie umieją postępować. Co zrobić ?
🟦Przede wszystkim wskazać należy, że uczestnictwo w kontroli drogowej jest typową częścią pracy kierowcy, taką jak załadunek, przewóz czy załatwianie dokumentacji przewozowej. W ponad 90% przedsiębiorstw transportowych kierowcy nie mają wprowadzonej żadnej procedury na okoliczność kontroli drogowych. Ponad 95% kierowców nie czyta protokołów przed ich podpisaniem. Ponadto znakomita większość kierowców nie informuje przewoźnika, że „właśnie trwa” kontrola drogowa. Konsekwencje braku komunikacji pomiędzy kierowcą a przewoźnikiem bywają zwykle bardzo negatywne dla przewoźnika.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierowca dopiero co zaczyna pracę. Jakie mieć dokumenty?
🟦Zgodnie z art. 34 rozporządzenia 561/2006 kierowca powinien mieć udokumentowane ostatnie 28 dni aktywności – niezależnie od tego, czy pracował dla jednego pracodawcy, czy dla kilku. Z tego też powodu przewoźnik aktualny jest zobowiązany do zapewnienia dokumentacji za okres pracy u poprzedniego pracodawcy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy to prawda ze Toll Collect idzie mocno w górę?
🟦Tak. Od 1 stycznia 2022 roku Niemcy szykują potężną podwyżkę, w zależności od ilości osi pojazdu:
• EURO 6 – od 7 do 24 %,
• EURO 5 – od 20 do 40%,
• EURO 4 – od 26 do 39%,
• EURO 3 – od 28 do 34%,
• EURO 2 – od 28 do 41%,
• EURO 1 i 0 – od 22 do 38%.

Część 1. pytań i odpowiedzi z serii Po co płacić TUTAJ

Część 2. pytań i odpowiedzi z serii Po co płacić TUTAJ

Źródło: CSK
Do ulubionych CSK
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels