Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

S2 w Warszawie do końca roku bez ograniczeń tonażowych
Utworzona: 2022-10-04

Od 1 sierpnia br., na okres dwóch miesięcy, GDDKiA zniosła godzinowy zakaz poruszania się pojazdów o masie całkowitej powyżej 16 ton, o czym pisaliśmy pod koniec lipca br.

S2 w Warszawie bez ograniczeń tonażowych

Po obserwacji i wstępnej analizie, wydłużono ten okres do końca 2022 roku. Dotyczy to odcinka S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska, co umożliwia przejechanie całą S2 przez Warszawę.

Po 1 sierpnia GDDKiA odnotowała większy ruch pojazdów ciężarowych, czego się spodziewano, ale nie spowodowało to pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Ogółem przez tunel w lipcu, sierpniu i wrześniu przejechało średnio ok. 2,1 mln pojazdów miesięcznie w obu kierunkach. Suma pojazdów powyżej 16 ton nie przekroczyła 250 tys. Zauważalny jest ogólny wzrost natężenia ruchu, natomiast udział pojazdów ciężarowych waha się między 10 a 12 proc.

Wydłużenie zniesienia godzinowego zakazu poruszania się ciężarówek o masie powyżej 16 ton GDDKiA chce wykorzystać do zebrania kolejnych danych w celu zakończenia analizy i podjęcia decyzji o wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu. Jednym z wariantów jest całkowite zniesienie godzinowego zakazu poruszania się pojazdów ciężarowych w ciągu S2 w Warszawie. Efektem końcowym będzie materiał do dalszego rozwoju strategii zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Drogowym.

Źródło: GDDKiA
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Intrans Przeprowadzki


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels