Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Udrożnienie przejść jest naprawdę takie trudne?

Utworzona: 2022-10-06


Prezes ZMPD Jan Buczek zaapelował do prezydenta RP i premiera o natychmiastowe podjęcie działań w sprawie udrożnienia granicy z Ukrainą. W odpowiedzi na postulaty zgłoszone przez przewoźników do organizacji wpłynęło pismo z MSWiA.

Szef ZMPD przekazał w pisamch skierowanych do prezydenta RP i premiera główne wnioski płynące z polsko-ukraińskiego spotkania przewoźników, które odbyło się we wrześniu. Dotyczyły m.in. umożliwienia przejazdu pustych pojazdów odrębnymi pasami, zapewnienia funkcjonowania całodobowych odpraw fitosanitarnych i weterynaryjnych, uruchomienia wszystkich stanowisk odpraw w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej infrastruktury oraz zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom i porządku na drogach dojazdowych do przejść granicznych.

W odpowiedzi do ZMPD wpłynęło pismo podpisane przez Bartosza Grodeckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zapewnił on, że "w reakcji na występujące problemy w ruchu towarowym wprowadzone zostały liczne zmiany organizacyjne i infrastrukturalne w większości przejść na polsko-ukraińskim odcinku granicy na rzecz zwiększenia ich przepustowości, które w znacznej mierze wynikają z postulatów formułowanych przez przewoźników".

Urzędnik poinformował, że w celu monitorowania sytuacji powołano specjalny zespół, obradujący codziennie, gdzie służby graniczne oraz inspekcje raportują o sytuacji na poszczególnych przejściach, w szczególności na temat obsady kadrowej oraz liczby przeprowadzonych kontroli w ciągu doby. Zgodnie z dyspozycjami zespołu, wszystkie inspekcje podjęły działania mające na celu zapewnienie pracy w trybie całodobowym.

Bartosz Grodecki poinformował również o wdrożeniu rozwiązań organizacyjnych, które zwiększają przepustowość przejść oraz o zabezpieczaniu środków finansowych na budowę tymczasowego przejścia Malhowice-Niżankowice na potrzeby przekraczania granicy przez pojazdy bez ładunku. Podkreślił, że strona polska kilkukrotnie występowała do strony ukraińskiej na drodze dyplomatycznej o separację ruchu samochodów ciężarowych bez ładunku również na drogach dojazdowych, co przyczyniłoby się do zmniejszenia kolejek przed ukraińskimi przejściami granicznymi.

Link do pełnej treści pisma MSWiA na stronie ZMPD na FB:
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels