Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Stawki transportowe
Utworzona: 2022-10-31

Nowe przepisy Pakietu Mobilności, pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, inflacja, wzrost cen paliw – to jedne z głównych czynników determinujących w ostatnim czasie wysokość stawek w transporcie.

REKLAMA
Nie sposób ukryć, że zarówno 2021 r., jak i obecny, 2022 r., nie należą do najłatwiejszych dla branży transportowej. Polski rynek stał się również jednym z najbardziej dotkniętych w związku z działaniami za naszą wschodnią granicą, co dodatkowo tylko przyspieszyło wzrost stawek transportowych.

Co determinuje wysokość stawek w transporcie drogowym?

Dynamicznie zmieniająca się od miesięcy sytuacja gospodarcza zarówno w Polsce, jak i w całej Europie powoduje, że wyznaczanie stawek w transporcie drogowym jest dzisiaj o wiele bardziej utrudnione.

Jednym z najistotniejszych czynników, który powinno uwzględniać się przy ustalaniu stawki transportowej w danym kraju, są ponoszone tam wydatki na paliwo, stanowiące znaczący procent ogólnych kosztów firm transportowych. Mając jednak na względzie spore w ostatnim czasie wahania cen paliw, branże transportowe mogą korzystać z przewidzianych na takie sytuacje korekt paliwowych BAF (Bunker Adjustment Factor).

Jest to jedna z kilku korekt zabezpieczających, pozwalająca tym podmiotom szybko i automatycznie reagować na niezależne od nich zmiany na rynku, w ten sposób oszczędzając również na częstych modyfikacjach w swoich cennikach usług. W przypadku korekty BAF wartość wskaźnika ustala się zazwyczaj z uwzględnieniem ceny hurtowej 1m3 paliwa w minionym miesiącu. Informacji tych dostarczają określone rafinerie. W Polsce są to głównie raporty publikowane przez PKN Orlen.

Wahania na rynku paliw i walutowym a branża transportowa

W ostatnim czasie obserwujemy jednak nie tylko wyraźne wahania na rynku paliwowym, ale i walutowym. Narzędziem, które ma pomóc w dostosowaniu stawek transportowych do tego niestabilnego czynnika, jest następna z korekt typowych w branży transportowej, czyli korekta walutowa CAF (Currency Adjustment Factor). Przy wyliczeniach wskaźnika CAF pod uwagę bierze się kurs bazowy (np. średni kurs z poprzedniego roku lub miesiąca), który następnie zestawia się z kursem aktualnym. W naszym kraju danych tych dostarcza NPB.

Równie ważnym czynnikiem determinującym wysokość stawek w transporcie, jest marża, ustalana indywidualnie przez każde przedsiębiorstwo. Jeżeli będzie ona zbyt niska, wykonywanie zleceń nie będzie generować pożądanych zysków. Zbyt wysoka marża ograniczy z kolei konkurencyjność firmy na rynku.

Stawki w transporcie a ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe

O stawkach w transporcie zadecydują także koszty wymaganego na każdy pojazd ubezpieczenia komunikacyjnego i transportowego, czyli OC/AC/OCP/OCS i innych, jak również koszty rocznych przeglądów, napraw, serwisów, czy eksploatowanych materiałów.

Nie bez wpływu na wysokość stawek transportowych pozostają opłaty drogowe za przejazdy wybranymi odcinkami autostrad, dróg krajowych i ekspresowych, rodzaj i charakter zaplanowanej trasy, a nawet wydatki ponoszone na zatrudnienie pracowników, czy utrzymanie obsługi księgowej i kadrowej w firmie.

Ile wynoszą stawki drogowe w transporcie w 2022 r.?

Na stawki transportowe w latach 2021-2022 największy wpływ wywarły wydarzenia takie jak pandemia i wprowadzony w związku z nią lockdown, które z początku zmniejszyły popyt na transport. Wraz ze stopniowym luzowaniem obostrzeń sytuacja ta zaczęła się jednak zmieniać.

Dużą rolę w wyznaczaniu wysokości stawek transportowych odegrał także Brexit, wprowadzane w krajach europejskich zmiany wynikające z Pakietu Mobilności i ostatecznie – wojna na Ukrainie, która zachwiała światową gospodarką, a przy tym spotęgowała problem z dostępnością kierowców zawodowych na skutek odpływu pracowników ukraińskich. W przewozach krajowych stawki transportowe w 2022 r. sięgają 5 zł/km ładowny i 4,5 zł/km przebiegu.

Full Truck Load – średnia stawka w transporcie FTL

1402 euro – tyle w I kwartale 2022 r. wynosiła natomiast średnia stawka w transporcie FTL (Full Truck Load) z Polski do UE, co stanowi wzrost o 4,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Na jednym z głównych, europejskich połączeń, czyli trasie Warszawa – Duisburg w I kwartale 2022 r. średnie stawki transportowe utrzymywały się na poziomie 1137 euro, czyli o 6,1% więcej niż w 2021 r. (w kierunku powrotnym, czyli Duisburg – Warszawa wynosiły w tym czasie 1098 euro).

W II kwartale br., jak wynika z danych przedstawianych w raporcie Transport Intelligence, na trasach do Duisburga ceny na rynku sportowym wzrosły do 1412 euro (1,31 euro/km). Średnia cena stawek z Duisburga do Warszawy wynosiła z kolei 1503 euro (1,39 euro/km).

Inaczej sytuacja na tym odcinku kształtowała się w odniesieniu do stawek kontraktowych, osiągających w II kwartale 2022 r. odpowiednio 1243 euro i 1232 euro. W porównaniu z dynamicznym wzrostem mającym miejsce na tej trasie w I kwartale 2022 r. przyrost z kwietnia-czerwca należy uznać za umiarkowany.

Więcej informacji ⏩

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
STALSPEED


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels