Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

BOTM

Przygotujcie się na nowe tachografy
Utworzona: 2022-12-25

Już za chwilę będziemy świętować nadejście Nowego Roku. Dla branży transportowej oznacza to wdrożenie kolejnych zapisów Pakietu Mobilności.

Już od 21 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo rejestrowane pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz autobusy, będą wyposażane w tachograf inteligentny drugiej generacji. Z jednej strony to nic zaskakującego, że urządzenia, które nam pomagają w życiu i w pracy są dostosowywane do postępu technicznego. Jednak tachografy samochodowe, które dotychczas kojarzone były z rejestracją aktywności kierowcy oraz niektórych parametrów pojazdu, takich jak prędkość czy przebyta droga, od przyszłego roku, zaczną pełnić nową i nieznaną dotąd rolę.

Ewolucja tachografów samochodowych powodowana była głównie koniecznością ochrony ich przed nieuprawnionymi manipulacjami. Z dniem 1.05.2006 roku tachografy analogowe, w których rejestracja aktywności kierowcy dokonywana była na papierowych tarczkach, zostały zastąpione tachografami cyfrowymi – a te wówczas zostały okrzyknięte jako urządzenia nie dające się oszukać. Nie doceniono jednak kreatywności ich użytkowników i tachografy cyfrowe, z dniem 15.06.2019 roku musiały jednak ustąpić miejsca tachografom inteligentnym (pierwszej generacji). Tajemnicą poliszynela jest to, że w środowisku kierowców i przewoźników znanych jest wiele, mniej bądź bardziej skutecznych sposobów na wprowadzanie samodzielnych i nieuprawnionych modyfikacji w funkcjonowaniu tachografu. Z tego powodu zmiany były konieczne, jednak tachografy inteligentne drugiej generacji oprócz usprawnień związanych z ich podstawową funkcjonalnością i wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych, mają pełnić jeszcze nową, nieznaną do tej pory rolę.

Poprzez modyfikację interfejsu tych urządzeń i wykorzystując fakt, że rejestrują one wszystkie zdarzenia związane z ruchem pojazdu w sposób permanentny, tachografy staną się skutecznym narzędziem w monitorowaniu przewozów drogowych. Nie siląc się na polityczną poprawność, trzeba jasno powiedzieć, że tachografy samochodowe staną się narzędziem swoistej inwigilacji przewoźników. Bo jak inaczej określić to, że urządzenie rejestrujące czas pracy kierowcy będzie automatycznie rejestrować przekraczanie granic, będzie obligować kierowcę do rejestracji faktu wykonywania czynności ładunkowych oraz utrwali ich dokładną lokalizację. Jest sprawą oczywistą, że nowe funkcjonalności, będą pomagać organom kontrolnym w nadzorze nad prawidłowością wykonywania przewozów kabotażowych oraz przewozów związanych z wdrożonymi przepisami o delegowaniu kierowców.

Wdrożenie tachografów inteligentnych drugiej generacji pociągnie ze sobą również konieczność wymiany kart kierowców, ponieważ te dotychczasowe nie będą już w stanie pomieścić tak dużej ilości danych. W Pakiecie Mobilności wskazano na możliwość wprowadzenia obowiązku wymiany tych kart, czego w najbliższym czasie należy się spodziewać. Na kartach nowego typu znajdą się między innymi informacje dotyczące miejsca i czasu przekraczania granic, typu operacji załadunkowych, miejsca i czasu wykonywania operacji załadunku lub rozładunku oraz uwierzytelnienie pozycji i stanu licznika kilometrów w każdym, kluczowym momencie. Zwiększenie pojemności kart kierowców związane jest również ze zwiększeniem ilości dni podlegających kontroli drogowej z obecnych 28 do 56 (dotyczy dni poprzedzających dzień przeprowadzenia kontroli) – zmiana ta nastąpi z końcem 2024 roku.

Odmiennie niż dotychczas, wdrożenie tachografów inteligentnych drugiej generacji spowoduje konieczność wymiany dotychczas używanych urządzeń. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie pojazdów używanych w ruchu międzynarodowym i nie obejmie ruchu krajowego. W Pakiecie Mobilności wskazano terminy wymiany tachografów.

🔴 Od dnia 21.08.2023 roku wszystkie nowo rejestrowane pojazdy będą wyposażone wyłącznie w tachograf inteligentny drugiej generacji.

🔴 Do końca 2024 roku, w pojazdach używanych w ruchu międzynarodowym, należy obowiązkowo wymienić tachografy analogowe oraz cyfrowe, czyli tachografy instalowane w pojazdach dopuszczonych do ruchu przed 15 czerwca 2019 roku.

🔴 Nieprzekraczalny termin wymiany tachografów inteligentnych pierwszej generacji wskazano na dzień 21 sierpnia 2025 roku – dotyczy to pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy od dnia 15.06.2019 roku.

🔴 Na koniec warto również wspomnieć o tym, że z dniem 01.07.2026 roku, tachografy inteligentne drugiej generacji będą również instalowane w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, używanych w ruchu międzynarodowym.

Jakie skutki dla polskiego transportu przyniosą wprowadzane zmiany? W jaki sposób wpłynie to na realną konkurencyjność naszych przedsiębiorstw na rynku przewozów w Europie? Czas pokaże…

Autor: BOTM

Do ulubionych BOTM
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels