Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Czy norma Euro 7 ma sens?
Utworzona: 2023-02-01

Wg przewidywań ACEA, przyjęcie normy Euro 7 przyniesie do roku 2030 tylko dodatkowe 4% redukcji tlenków azotu (NOx) emitowanych przez auta osobowe, 2% od samochodów dostawczych i ciężarowych, a w przypadku autobusów nie wpłynie na poziom emisji.

Jak już informowaliśmy, Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie nowej normy Euro 7, mającej na celu ograniczenie emisji przez pojazdy silnikowe sprzedawane w UE (dotyczy nie tylko emisji z rur wydechowych, ale również z hamulców i opon). Przewiduje on, że limity emisji w przypadku wszystkich pojazdów silnikowych będą objęte jednym zestawem przepisów prawnych. Wniosek KE zostanie przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu jego przyjęcia.

Radzą skupić się na bezemisyjnych

Przypomnijmy – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) zrzeszające 14 firm wytwarzających auta osobowe, dostawcze, ciężarówki i autobusy – krytycznie oceniło propozycję KE, która w swoim wniosku nie uwzględniła nabierającego tempa procesu wprowadzania na rynek pojazdów bezemisyjnych. ACEA uważa, że należy położyć nacisk na rozwiązania, które umożliwią firmom szybszą wymianę flot i skłonią do inwestowania w bezemisyjny transport.

Według ACEA ⬅, wprowadzenie normy Euro 7 będzie miało marginalny wpływ na redukcję emisji NOx w transporcie drogowym. Co więcej, inwestycje producentów w opracowanie pojazdów spełniających normę Euro 7 mogą spowodować przekierowanie znacznych zasobów inżynieryjnych i finansowych z technologii akumulatorów i ogniw paliwowych z powrotem na pojazdy z silnikiem spalinowym.

Najstarsze na złom!

Specjaliści Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ⬅ przewidują, że w roku 2025 samochody ciężarowe spełniające normę Euro VI będą stanowić prawie 58% unijnej floty. Jednak pojazdy starsze niż Euro VI (sprzedane przed 2013 r.) nadal będą odpowiedzialne za 77% całkowitej emisji NOx z floty samochodów ciężarowych dużej ładowności we Wspólnocie. Oznacza to, że największy wpływ zarówno na poziom zanieczyszczeń, jak i emisji CO2 przyniosłaby wymiana dużej liczby samochodów ciężarowych spełniających normy emisji spalin poniżej Euro VI, które są użytkowane w Europie.

Prognozy te oparto na scenariuszu modelowym Sibyl. Przyjęto założenie, że norma Euro 7 w odniesieniu do samochodów osobowych i dostawczych wejdzie w życie od roku 2025 roku, natomiast dla pojazdów ciężarowych – od 2027. Prognoza została sformulowana z uwzględnieniem szacunków ACEA dotyczących wzrostu liczby pojazdów bezemisyjnych – z napędem elektrycznym i wodorowym.

Źródło: ACEA
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels