Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zakazu wjazd dla polskich przewoźników do Białorusi od strony Litwy i Łotwy
Utworzona: 2023-02-19

Komentarz prezesa ZMPD Jana Buczka.

Reakcja Białorusi na działania naszego rządu zmierzające do ograniczenia ruchu na przejściach granicznych z tym krajem jest dla nas pewnym zaskoczeniem, choć należało się spodziewać również i takich decyzji. Do niedawna nasi przewoźnicy w niewielkim zakresie jeździli do Białorusi przez Litwę i Łotwę, ale po zaskakującym działaniu MSWiA polegającym na zamknięciu granicy w Bobrownikach rozważali skorzystanie z tej alternatywy. Nie pozostaje nam nic innego, jak przystosować się do nowych warunków, żeby nie utracić wszystkich naszych kontaktów handlowych, które z wielkim trudem budowaliśmy przez ostatnie dwa dziesięciolecia.

Przy podejmowaniu kolejnych decyzji przez naszych rządzących, a dotyczących wymiany towarowej i przekraczania granic, konieczna jest pełna współpraca polskich władz z zainteresowanymi podmiotami – po to, by móc wypracowywać w miarę optymalne rozwiązania zarówno dla naszych przewoźników, jak i całej naszej gospodarki.

Na marginesie – w odpowiedzi na pojawiające się różne komentarze przypomnę, że polscy przewoźnicy wożą tylko i wyłącznie towary, które nie są objęte sankcjami. Wykonują usługę transportową dla tych podmiotów, które handlują zgodnie z przepisami unijnego prawa. A rynek wschodni jest w ostatnim czasie wyjątkowo trudny. Nie chcemy oddać przewoźnikom rosyjskim czy białoruskim kontraktów w przewozach na Daleki Wschód, w których się wyspecjalizowaliśmy.

źródło: ZMPD
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels