Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Odstępstwa od czasu pracy kierowcy: zasady, możliwości, obowiązki

Utworzona: 2023-04-08


Pakiet Mobilności wprowadził regulacje, które zezwoliły na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu nawet o maksymalnie dwie godziny. Kiedy jest to możliwe?

Przedsiębiorstwa transportowe są zobowiązane do tego, aby ze szczególną starannością i rozwagą planować i organizować pracę kierowców, aby mogli oni następnie wykonywać swoje zadania bez ryzyka naruszenia przepisów o czasie pracy i odpoczynku.

Każde odstępstwo od przyjętych norm zagrożono sankcjami, a niektóre z naruszeń mogą zostać zaklasyfikowane jako te najpoważniejsze (NN). Rozporządzenie nr 561/2006 wyznacza w tym zakresie podstawowe zasady, limity, takie jak maksymalny, dzienny czas prowadzenia pojazdu, który nie może przekroczyć 9 godzin, czy trwająca co najmniej 45 minut ciągła przerwa przysługująca kierowcy po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 4,5 godziny. Od przyjętych norm możliwe są jednak pewne wyjątki. W akapicie pierwszym art. 12 przewidziano sytuacje, w których kierowca może odstąpić od przepisów art. 6 – 9 rozporządzenia nr 561/2006. Przytoczone przepisy odnoszą się do: dziennego, tygodniowego i łącznego w ciągu dwóch kolejnych tygodni prowadzenia pojazdu, przerwy trwającej 45 minut i przerwy dzielonej, a także dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.

Kierowca, który przekracza dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną lub dwie godziny, jest zobowiązany wskazać powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego lub na planie pracy, najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju.

Więcej na temat wydłużenia czasu pracy

Źródło: Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels