Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polska dopuści do regularnego ruchu zestawy o długości powyżej 18,75 metrów?

Utworzona: 2023-03-15


Praktyka pokazuje, że pojazdy o dużej pojemności są bardziej wydajne i zapewniają większą produktywność niż konwencjonalne samochody ciężarowe, ponieważ są w stanie przewieźć ładunek mieszczący się na kilku mniejszych ciężarówkach, zużywając przy tym mniej paliwa i emitując mniej spalin.

Jak informuje prawodrogowe.pl, dozwolone wymiary pojazdów ciężarowych w Polsce reguluje ustawa - Prawo o ruchu drogowym: „Art. 62. (…) 4. Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów. 4a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z: 1) pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5 m; 2) motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka rowerowego i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m.” Przejazd po drogach publicznych w Polsce zespołów pojazdów dłuższych każdorazowo wymaga odpowiedniego zezwolenia. To stan dziś obowiązujący jednak branża logistyczna ocenia, iż dopuszczalna długość pojazdów powinna być zmieniona.

W tej kwestii z interpelacją poselską do ministra infrastruktury zwrócił się Michał Jaros - interpelację w sprawie dopuszczenia do ruchu regularnego zestawów ciągnik/ciężarówka z naczepą o długości powyżej 18,74 m. Poseł uzasadnia swoje wystąpienie: W Polsce branża logistyczna posiada jedną z większych flot pojazdów w Unii Europejskiej. Przoduje również w zakresie liczby zatrudnionych osób, których jest kilkaset tysięcy. Niestety wysokie ceny paliw powodują, że warunki działania na konkurencyjnym europejskim rynku są coraz trudniejsze. Według danych GUS w I kwartale 2022 r. wskaźnik wypadkowości w branży transportowej wyniósł 1,04, podczas gdy w rolnictwie wskaźnik ten wynosił 0,89, a w budownictwie, które uważane za jedną z najmniej bezpiecznych branż, wskaźnik wypadkowości to 0,67. Coraz trudniej jest znaleźć pracowników, którzy chcieliby pracować w branży logistycznej. Niestety w związku ze starzeniem się społeczeństwa ta sytuacja będzie się pogarszać. Wynikiem tego będą opóźnienia dostaw mające wpływ na braki produktów czy nawet, podobnie jak jesienią 2021 r. w Wielkiej Brytanii, braki paliw. Jest to powodem, dla którego tak ważne jest efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów materiałowych oraz pracowników, oczywiście mając na uwadze konieczność zachowania poziomu bezpieczeństwa. W wielu państwach, w tym również w krajach Unii Europejskiej, do ruchu regularnego dopuszczone są zestawy ciągnik/ciężarówka z naczepą o długości powyżej 18,75 m. Przykładami są m.in. Szwecja, Dania, Holandia, Czechy, Portugalia czy Hiszpania. I w konkluzji wnioskuje: W Polsce taka możliwość wciąż nie istnieje. Warte rozważenia jest dopuszczenie takich pojazdów do ruchu, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, co mogłoby wiązać się z dopuszczeniem do ruchu w ramach określonych rodzajów dróg.

Na początku lutego br. informowaliśmy, że Komisja Europejska ma rozpocząć rewizję obowiązującej dyrektywy europejskiej w sprawie miar i wymiarów pojazdów transportowych. Modernizacja ma na celu harmonizację i dostosowanie maksymalnych mas i wymiarów do najczęściej dozwolonych obecnie ograniczeń, tzn. zwiększenie całkowitej masy dopuszczalnej do 44 ton, czyli do poziomu już dozwolonego w 13 państwach członkowskich, oraz dopuszczenie do ruchu ładunku o długości do 20,75 m, a także europejskich systemów modułowych o długości do 25,25 metra i masie do 60 ton (KLIK ⬅.) Na koniec warto wspomnieć, ze według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), trzy pojazdy o dużej pojemności mogą zastąpić sześć zwykłych samochodów ciężarowych, zmniejszając emisję CO2 nawet o 27% (KLIK ⬅).

Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels