Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

MaWo Group

Włosi wprowadzają przepisy o delegowaniu i mandaty do 10 tys. euro

Utworzona: 2023-04-01


Od marca we Włoszech obowiązują nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców ciężarówek. To efekt wdrożenia do włoskiego prawa przepisów Dyrektywy UE 2020/1057 stanowiącej jeden z kluczowych elementów Pakietu Mobilności.

20 marca, tj. w dniu publikacji we włoskim Dzienniku Urzędowym, wszedł w życie dekret 27/2023, który wdraża dyrektywę UE 2020/1057, który zmienia dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące delegowania kierowców. Przewoźnik, który deleguje pracowników do Włoch w ramach świadczenia usług transportu międzynarodowego lub kabotażowego ma obowiązek zgłoszenia tego faktu.

👉 Deklaracja musi zostać przesłana „najpóźniej na początku oddelegowania, za pośrednictwem publicznego systemu interfejsu połączonego ze znanym już przedsiębiorcom systemem IMI (Internal Market Information).

Oświadczenie to zawiera szereg informacji, takich jak:
🟢 dane przewoźnika i numer licencji wspólnotowej,
🟢 dane kontaktowe zarządzającego transportem lub innej osoby kontaktowej w państwie członkowskim siedziby, która została wyznaczona do kontaktu w razie kontroli,
🟢 dane osobowe kierowcy i numer prawa jazdy,
🟢 datę rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę kierowcy,
🟢 datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania,
🟢 numer rejestracyjny pojazdu silnikowego używanego do wykonywania transportu podczas delegowania,
🟢 informację, czy świadczone usługi transportowe to przewóz rzeczy, pasażerów, transport międzynarodowy czy kabotaż.
W razie zmiany, powyższe dane należy zaktualizować w ciągu maksymalnie 5 dni.

Potrzebne dokumenty
Przewoźnik musi upewnić się, że kierowca posiada w razie kontroli w formie papierowej lub elektronicznej:
🟩 kopię deklaracji o oddelegowaniu wysłaną za pośrednictwem publicznego interfejsu systemu IMI,
🟩 wszelkie przydatne dokumenty dotyczące operacji transportowych odbywających się we Włoszech, w tym zapisy tachografu z symbolami państw członkowskich, w których kierowca realizował przewozy międzynarodowe lub kabotażowe.
🟩 Dodatkowo, przewoźnik może zostać wezwany przez policję lub Inspekcję Pracy do okazania dokumentów nawet po delegowaniu do Włoch. Wówczas ma 8 tygodni na przedstawienie wymaganych dokumentów. Mogą to być dokumenty wymienione wyżej oraz dokumentacja dotycząca delegowania, umowa o pracę kierowcy bądź równoważny dokument czy dowody wypłaty wynagrodzenia.

‼️ Sankcje ‼️
❌ Włoski dekret przewiduje również szereg sankcji za niedopełnienie nowych obowiązków. Kierowcy, który nie będzie posiadał i nie okaże podczas kontroli wymaganych dokumentów grozi od 150 do 600 euro grzywny.
❌ W przypadku braku zgłoszenia delegowania kierowcy przewoźnikowi grozi od 2,5 tys. do 10 tys. euro kary.
❌ Przedsiębiorca, który nie dopełni obowiązków pełnego i prawidłowego przekazania informacji niezbędnych do zgłoszenia delegowania, a także obowiązku ich aktualizacji w terminie pięciu dni od zdarzenia warunkującego aktualizację, podlega karze administracyjnej od 1 tys. do 4 tys. euro.
❌ Przewoźnik, który nie zapewni kierowcy posiadania w formie papierowej lub elektronicznej kopii wysłanego zgłoszenia delegowania, i innych potrzebnych dokumentów dotyczących operacji transportowych realizowanych we Włoszech, może być ukarany mandatem w wysokości od 2,5 tys. do 10 tys. euro.
❌ Sankcje w tym samym wymiarze grożą również przewoźnikom spoza Unii Europejskiej i kierowcom przez nich zatrudnionym.
❌ Dodatkowo, za brak zgłoszenia delegacji, karze grzywny w wysokości od 2,5 tys. do 10 tys. euro podlegają także załadowca, spedytor i klient.

Źródło: Mawo Group
Do ulubionych MaWo Group
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels