Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kolejne kontrole firm z białoruskim i rosyjskim kapitałem

Utworzona: 2023-05-12


ITD, KAS, SG i PiP sprawdzają dokładnie przedsiębiorstwa od połowy marca. Jak zapowiedziały służby to jednak nie koniec i w drugiej połowie maja do grona kontrolnego dołączy ZUS.

32. posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej zdominował temat działań inspekcji, służb i instytucji państwowych, które mają ograniczyć występowanie nieuczciwych praktyk w transporcie drogowym. Chodzi m.in. o kontrole przedsiębiorstw transportowych z białoruskim i rosyjskim kapitałem, które prowadzą wspólnie Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz nadzór budowlany. W połowie marca rozpoczęto kontrole w ponad 60 przedsiębiorstwach, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim lub rosyjskim. To pierwszy etap szeroko zakrojonej akcji, która ma chronić krajowy rynek transportowy.

Prowadzone są kontrole kolejnych kilkunastu podmiotów z kapitałem białoruskim, które zlokalizowane są pod jednym z adresów w Warszawie. Te działania prowadzimy systematycznie. Do kolejnej takiej dużej akcji kontrolnej, którą planujemy w drugiej połowie maja, zaprosiliśmy również Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreślił Szef ITD.
Szczegóły prowadzonych w tym zakresie działań przedstawił p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Michał Mostowski.

W większości przedsiębiorstw skontrolowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym. Wachlarz naruszeń jest szeroki. Prowadzone są postępowania administracyjne. Firmom grożą wysokie kary finansowe mówił Michał Mostowski.
Rozmawiano też o Pakiecie Mobilności i sytuacji za wschodnią granicą Polski.

Dziękuję za wieloletnią współpracę w ramach starań o taki kształt Pakietu Mobilności, który jak najmniej zaszkodzi transportowi drogowemu w Polsce. Dalej nie ustajemy w wysiłkach i staraniach, aby kształt tego pakietu pozwolił funkcjonować w sposób normalny, z uwzględnieniem zasady wolnego przepływu usług i zasady konkurencji Unii Europejskiej. Zaskarżyliśmy wraz z innymi, podobnie myślącymi państwami, Pakiet Mobilności do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówił Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Szef resortu infrastruktury podkreślił też, że instytucje państwa polskiego będą konsekwentnie występować w interesie polskich przedsiębiorców.

W latach 2015-2016 udało się ustabilizować relacje między ilością wykonywanych usług transportowych na kierunku Rosja, czy Białoruś. Kiedy była potrzeba, żebyśmy byli twardzi i nieustępliwi, to taką postawę przyjmowaliśmy, uznając, że to leży w dobrze pojętym interesie polskiego państwa, w dobrze pojętym interesie polskiego transportu międzynarodowego zaznaczył Andrzej Adamczyk.
Źródło: GITD
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels