Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Komisja Europejska rozważa zmianę definicji kierowcy delegowanego

Utworzona: 2023-06-05


Zaproponowano by status kierowcy delegowanego, w przypadku zmiany naczepy lub zmiany kierowcy, ustalać indywidualnie, w oderwaniu od statusu operacji transportowej.

Propozycja KE spotkała się ze sprzeciwem niektórych państw członkowskich, gdyż zmiana kierowcy w przypadku wykonywania operacji wyłączonych spod delegowania, wiązałaby się z koniecznością uznania kolejnego kierowcy za delegowanego. Poza tym wpłynęłoby to także na inne aspekty związane z dokumentacją czy zgłoszeniami.

W związku z proponowanymi zmianami 31 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie grupy ekspertów ds. delegowania kierowców przy Komisji Europejskiej, w którym uczestniczyli także przedstawiciele z Polski. Jak poinformowała nas Monika Niżniak z GITD, w trakcie spotkania skupiono się na analizie konkretnych przypadków dotyczących delegowania w operacjach obejmujących zmianę przyczep i/lub kierowców. W trakcie nie zapadły żadne wytyczne w tym zakresie i prace grupy eksperckiej mają charakter doradczy.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels