Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

„Nie ważne czym. Wszyscy jedziemy tą samą drogą”
Utworzona: 2023-06-05

To jedno z haseł nowej, niemieckiej inicjatywy dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach kampanii „Noga z gazu”.

Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu zwraca uwagę, że według ankiety przeprowadzonej z tej okazji przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, ponad 80% respondentów jest zdania, że ostrożna jazda może znacznie lub bardzo znacząco zmniejszyć ryzyko wypadków w ruchu drogowym. Wynika z niej również, że w porównaniu z innymi dziedzinami życia ostrożne zachowanie w ruchu drogowym występuje stosunkowo najrzadziej.

Bezpieczeństwo drogowe wymaga współdziałania wszystkich kierowców. Nasza inicjatywa ma zachęcać do ostrożnej jazdy i myślenia o innych użytkownikach drogi, niezależnie czy chodzi o osoby poruszające się na rowerze, motocyklu, pieszo, w autobusie, ciężarówce czy osobówce. Apelujemy do wszystkich o czujność i myślenie o innych osobach korzystających z dróg i ścieżek rowerowych powiedział federalny minister transportu Volker Wissing.
Przesłanie inicjatywy wyrażają różne hasła, takie jak „Bądźmy bardziej ostrożni na drodze” lub „Prosimy o ostrożność”. Można je zobaczyć w całym kraju na cyfrowych bilbordach, w prasie i mediach społecznościowych. Podstawowym celem przesłania jest uświadomienie wszystkim, że przepisy ruchu drogowego są wyrazem szacunku dla innych użytkowników dróg, który przejawia się jako ostrożność w niebezpiecznych sytuacjach oraz wzgląd na innych.

W ramach kampanii w lutym i marcu br. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych przeprowadził badanie ankietowe z udziałem ponad 2000 osób mieszkających w Niemczech. Stwierdzono m.in., że szczególnie uważni użytkownicy dróg częściej dostrzegają pozytywne zachowania, a ponad 60 proc. respondentów jest zdania, że rozważne i ostrożne zachowanie innych użytkowników dróg pozytywnie wpływa na ich własne zachowanie.

Emocje wpływają na nasze decyzje na drodze i nasz styl jazdy. Decydują o tym, jak zachowujemy się wobec innych. Ponieważ ja, jako użytkownik drogi, jestem również potencjalnym czynnikiem stresogennym dla moich bliźnich i mogę przyczynić się do pozytywnego klimatu na drodze poprzez bycie bardziej uważnym i okazywanie szacunku mówi jeden z autorów badania.
Inicjatywa jest wspierana przez ponad 50 instytucji i stowarzyszeń związanych z ruchem drogowym, transportem i bezpieczeństwem drogowym w Niemczech.
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels