Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Zgłoś błąd w oznakowaniu drogi krajowej
Utworzona: 2023-06-28

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała akcję kontrolowania oznakowania na drogach krajowych, w związku z przekonaniem, że polskie drogi są 'przeznakowane'. Dają również możliwość użytkownikom zgłoszenia uwag dotyczących niewłaściwego zastosowania znaku.

Głównym celem oznakowania dróg jest usprawnienie ruchu pojazdów, zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i osobom postronnym oraz ułatwienie korzystania z drogi. Duże nagromadzenie znaków na drogach krajowych, których stosowanie wynika z obowiązujących przepisów prawa, może niekiedy prowadzić do ignorowania ich zaleceń przez kierowców. W przestrzeni publicznej funkcjonuje przekonanie, że drogi w Polsce są 'przeznakowane'.

W 2023 roku rozpoczniemy weryfikację oznakowania na drogach krajowych, której celem będzie ocena zasadności obowiązywania wymienionych poniżej znaków. W szczególności w warunkach zmieniającego się otoczenia drogi i warunków ruchu. Weryfikacja oznakowania będzie przeprowadzona na całej sieci dróg krajowych i dotyczyć będzie obowiązywania następujących znaków:


a także oznakowania poziomego w zakresie linii krawędziowych.

Weryfikacja ta będzie przeprowadzona z naciskiem na ograniczenie liczby występującego na drogach nadmiaru oznakowania, dodatkowego „podkreślenia” czy przypomnienia kierowcom znaczenia poprzedniego znaku itp.

W związku z powyższym liczymy na głos samych użytkowników dróg krajowych i zapraszamy do zgłaszania uwag ws. nadmiarowych znaków ze wskazanej listy. Swoje spostrzeżenia można przesłać do nas poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Źródło: GDDKiA
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels