Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Brak bezpiecznych i wygodnych parkingów główną przyczyną niedoboru kierowców?
Utworzona: 2023-07-28

Obecne braki kadrowe to złożony problem, ale zapewnienie kierowcom bezpiecznych, chronionych i wygodnych miejsc parkingowych podczas podróży może wpłynąć na poprawę wizerunku i atrakcyjność zawodu.

Chociaż w ostatnim czasie sytuacja nieco się ustabilizowała, a niektóre firmy zmniejszają zatrudnienie w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze i stale rosnące stopy procentowe, to tylko kwestia czasu, zanim starsi kierowcy, którzy stanowią większość obecnej kadry, przejdą na emeryturę pozostawiając po sobie dużą liczbę stanowisk, które firmy transportowe będą musiały obsadzić. Przewoźnicy oraz ustawodawcy w Unii Europejskiej (UE) próbują uporać się z tym problemem poprzez wprowadzenie przepisów, które umożliwią 17-latkom rozpoczęcie nauki jazdy samochodem ciężarowym, co pozwoli im rozpocząć pracę kierowcy zaraz po ukończeniu 18 lat. Nie wiadomo jednak, czy to rozwiąże problem braku kierowców w UE. A może w grę wchodzą także inne czynniki, takie jak fakt, że praca kierowcy samochodu ciężarowego nie jest łatwa, nawet jeśli na chwilę zapomnimy o konieczności przebywania z dala od swoich rodzin przez dłuższy czas?

Problemy zniechęcające do zostania kierowcą

Niedobór można przypisać kilku czynnikom. Badanie Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) z listopada 2022 roku ostrzega, że jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, do 2026 roku 30% kierowców w Europie odejdzie na emeryturę. Część z nich można zastąpić młodymi kierowcami, którzy niedawno uzyskali prawo jazdy, ale zasadniczy problem pozostanie: wielu kierowców zbliża się obecnie do wieku emerytalnego i nie ma wystarczającej liczby następców, którzy mogą zająć ich miejsce. W raporcie zwrócono uwagę na mnóstwo problemów, które mogą spowodować tak tak drastyczne niedobory w ciągu trzech do czterech lat. Pierwszym z nich jest kwestia dostępu do zawodu, którą UE już zaczęła rozwiązywać, obniżając dolną granicę wieku dla kierowców w UE. Jednak według IRU koszty uzyskania prawa jazdy kierowcy zawodowego wynoszą średnio 3330 euro. Aby przyciągnąć „młodych ludzi, kobiety, wykwalifikowanych zagranicznych kierowców i innych profesjonalistów” rządy i przewoźnicy będą musieli zaoferować wsparcie finansowego w celu obniżenia tych kosztów. Po drugie, zawód kierowcy nie jest wystarczająco atrakcyjny nawet dla osób bezrobotnych. Według badań IRU, nawet w krajach o wysokim poziomie bezrobocia wśród młodzieży, zainteresowanie tym zawodem jest niskie: młodzi kierowcy pracowali w zawodzie tylko w 7% badanych krajów. Po trzecie, branża potrzebuje więcej „bezpiecznych i chronionych miejsc parkingowych, a także odpowiednich miejsc do odpoczynku, pryszniców i toalet”.

Problem obiektów

Być może nie ma lepszego dowodu na to, że UE ma problem w tym zakresie, niż prace Komisji Europejskiej dotyczące Planu Działania w sprawie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) oraz Dyrektywa ITS 2010/40/UE. Komisja podkreśla, że po pierwsze, Europa musi zwiększyć pojemność parkingów, a po drugie, istniejąca infrastruktura potrzebuje rozwiązań cyfrowych, dzięki którym kierowcy będą wiedzieć, jakie parkingi znajdują się w okolicy i mieli dostęp do aktualnych informacjo o wolnych miejscach. Jednym z priorytetowych działań dyrektywy ITS było „świadczenie usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych” oraz „świadczenie usług rezerwacji bezpiecznych i chronionych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych”. Jednak aby zdygitalizować infrastrukturę, najpierw trzeba ją mieć. Dlatego KE opracowała politykę Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), „kluczowy instrument rozwoju spójnej, wydajnej, multimodalnej i wysokiej jakości infrastruktury transportowej w całej UE”. Patrząc na aktualną interaktywną mapę TENtec 📌 , można zauważyć wyraźną tendencję: większość cyfrowych i bezpiecznych parkingów znajduje się w Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Niemczech, Holandii, Słowenii, Szwecji i Szwajcarii, kilka także w Austrii i Hiszpanii. Oznacza to, że kraje takie jak Francja, Włochy, czy Polska, gdzie transport drogowy towarów jest bardzo aktywny, nie posiadają parkingów zgodnych z dyrektywą ITS.

Szukanie rozwiązań

W marcu 2022 r. IRU przekazała ponurą wiadomość, w której stwierdziła, że tylko 7 000 miejsc parkingowych w UE można uznać za bezpieczne. „Brak miejsc parkingowych dla ciężarówek nadal stanowi problem dla sektora transportu drogowego. W Unii Europejskiej jest obecnie 300 000 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych, co oznacza, że ciągle brakuje 100 000, aby zaspokoić zapotrzebowanie”, przy czym bezpieczne parkingi stanowią zaledwie 3% wszystkich miejsc parkingowych w UE. Zdaniem Ralucy Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE, dobre parkingi to podstawowy warunek godnej pracy kierowców. Dlatego też branża nie wyobraża sobie rozwiązania niedoboru kierowców w UE bez zajęcia się tym problemem. Kilka miesięcy wcześniej KE uruchomiła program finansowania Connecting Europe Facility (CEF), mający na celu modernizację infrastruktury transportowej w ramach sieci TEN-T. Program, w kwocie 100 mln euro, miał służyć do finansowania wniosków złożonych w okresie od września 2021 r. do stycznia 2022 r. Ich celem jest budowa nowych bezpiecznych parkingów dla ciężarówek i pojazdów użytkowych, modernizacja obecnej infrastruktury lub optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury w UE. Działania powinny zostać zakończone w ciągu maksymalnie 4 do 5 lat. Strona projektu wskazuje, że do tej pory złożono dziewięć wniosków dotyczących projektów, m.in. w Danii, Francji, na Węgrzech, we Włoszech, w Hiszpanii i Słowenii.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na koniec należy wspomnieć o badaniu ankietowym dotyczącym miejsc postojowych w Europie, przeprowadzonym przez Iwonę Blecharczyk na prośbę związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, w którym wzięło udział około 1700 kierowców z Polski, Białorusi, Bułgarii, Holandii, Litwy, Rumunii, Ukrainy, Węgier i wielu innych. Wynika z niego, że aż 66% kierowców zadeklarowało, że warunki i problemy z jakimi spotykają się podczas postoju powodują, że zdarzyło im się myśleć lub myślą o porzuceniu zawodu kierowcy. A to oznacza, że w całej Unii Europejskiej jest to zjawisko powszechne, a sytuacja w poszczególnych państwach różni się jedynie skalą i natężeniem poważnych zaniedbań. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, to być może nie będzie chętnych do podejmowania pracy w zawodzie kierowcy ciężarówki, a ci którzy już wykonują ten zawód będą się przebranżawiać, czas pokaże.

Źródło: Girteka
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels