Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Wielton stawia na zieloną energię
Utworzona: 2023-08-01

W trosce o środowisko naturalne Wielton rozpoczął instalowanie paneli fotowoltaicznych na dachach trzech zakładów produkcyjnych w Wieluniu. Dodatkowo, w celu redukcji zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego, przeprowadzono modernizację procesu malowania kataforetycznego.

Poszukiwanie, testowanie i wprowadzanie do procesów produkcyjnych innowacyjnych rozwiązań ograniczających zużycie energii i redukujących poziom zanieczyszczeń w Wieltonie od dawna jest na porządku dziennym. Przykładem tego typu działań jest zamontowana w lakierni instalacja rekuperacyjna, która umożliwia odzysk ciepła z produkcji i spożytkowanie go do ogrzewania pomieszczeń.

Do tej pory zakłady Wieltonu wykorzystywały energię elektryczną i gaz ziemny wyłącznie od zewnętrznych dostawców. W 2022 r. całkowite zużycie energii elektrycznej przez firmę wyniosło 84 729 GJ. W tym roku, w celu zmniejszenia negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozpoczęto instalację paneli fotowoltaicznych na dachach wieluńskich zakładów. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji nastąpi z końcem sierpnia br., natomiast jej finalizacja i uruchomienie docelowej instalacji zaplanowano na czerwiec 2024 r. Implementacja projektu zmniejszy pobór energii elektrycznej o ok. 13% rocznie w odniesieniu do aktualnego zużycia. Firmie zależy, żeby budowa instalacji fotowoltaicznych objęła wszystkie zakłady.

Przeprowadzono także modernizację instalacji do malowania kataforetycznego (KTL), która mieści się na terenie zakładu nr 2. Głównym założeniem tej inicjatywy było ograniczenie zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego przez zbilansowanie przepływu powietrza dostarczanego do dopalacza termicznego z komory suszarni. Parametry procesu, tj. temperatura dopalania związków lotnych i temperatura suszenia pozostały bez zmian. Od momentu wdrożenia zmian w marcu br. przez 3 pierwsze miesiące zużyto łącznie o prawie 35% mniej energii elektrycznej oraz ok. 17% mniej gazu ziemnego.

Kataforeza polega na zanurzaniu konstrukcji w 11 wannach, z których każda odgrywa swoją rolę w nadawaniu podwoziu naczepy odporności na korozję. Farba kataforetyczna w 97-99 procentach składa się z żywicy, pigmentu i wody. Dodatkowo cykl uwzględniający ultrafiltrację w dwóch ostatnich wannach pozwala na odzyskiwanie nadmiernych warstw farby. W celu zmniejszenia energochłonności procesu malowania kataforetyczego, w jego instalacji zainstalowano przemienniki częstotliwości do zespołów pompowych przetłaczających ciecz do wanien z farbą, UV, aktywacją, odtłuszczaniem i fosforanowaniem. W ten sposób ograniczono konsumpcję energii elektrycznej, a pośrednio zredukowano również ślad węglowy procesu produkcyjnego zakładu. Modernizację wykonano w maju i czerwcu br. Zgodnie ze wstępnymi analizami i wyliczeniami, instalacja przemienników częstotliwości przyniesie około 25-procentowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez zespoły pompowe KTL.

Źródło: Wielton S.A.
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels