Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Przedsiębiorcy muszą uważać na zawyżone wartości podstawy składek za lipiec

Utworzona: 2023-08-16


Błąd w programie Płatnik pojawia się w deklaracji osób korzystających z Małego ZUS Plus, gdy wpisywana wartość podstawy składek jest mniejsza niż 1080 złotych.

Mały ZUS jest liczony od podstawy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie i wynosi 30% jego wartości brutto. Od stycznia do czerwca tego roku płaca minimalna wynosiła 3490 zł, więc podstawa Małego ZUS – 1047 zł. Od lipca najniższe wynagrodzenie zostało podniesione do poziomu 3600 zł, a w ślad za tym podstawa Małego ZUS wzrosła do 1080 zł.

Co ważne, podwyżka nie dotyczy Małego ZUS Plus. Zgodnie z przepisami (artykuł 18c ustęp 2 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) przy tej preferencji obowiązuje podstawa wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia ze stycznia danego roku. Dla podatników korzystających z Małego ZUS Plus podstawa wyliczenia składek nie powinna się więc zmienić.

Osoby, które korzystają z MZ+, otrzymują informacje o błędzie wartości podstawy, wynoszącej jak wcześniej 1047 zł. Program Płatnik domyślnie wskazuje na wartość 1080 zł, a To ewidentny błąd, ponieważ przepisy dotyczące MZ+ nie zmieniły się. Co istotne, pomimo błędu można wysłać dokumenty z podaną niższą podstawą. Może to być problem, gdy przedsiębiorca zasugeruje się powiadomieniem o błędzie i pozostawi 1080 zł. W takim przypadku zapłaci wyższe składki. Ponadto pamiętajmy, że podatnicy za styczeń składali nie tylko druk DRA lub RCA ale również DRA lub RCA cz. II, w którym deklarowali wartość podstawy obliczania składek.

Źródło: Sarota PR
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels