Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Polscy przewoźnicy zdali egzamin
Utworzona: 2023-09-13

Udowodnili, że mimo przeciwności związanych z pandemią i wojną w Ukrainie, transport funkcjonuje, rozwija się i jest ważnym ogniwem w dobrze funkcjonującej gospodarce państwa. W Tęgoborzu rozmawiano o sytuacji branży, wyzwaniach, które przed nią stoją i dalszym jej rozwoju.

„Transport strategicznym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju Europy” – pod tym tytułem kryje się to, o czym w Tęgoborzu rozmawiano na konferencji poświęconej polskiej branży transportowej. W panelu dyskusyjnym i licznych rozmowach z przedstawicielami środowiska transportowego aktywnie uczestniczył Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Polski transport jest nie tylko jedną z najsilniejszych gałęzi krajowej gospodarki, ale również jest jednym z najsilniejszych w Europie. Konkurencyjny, profesjonalny, zaangażowany i niezawodny nawet w wyjątkowych okolicznościach oraz coraz bezpieczniejszy mówił Alvin Gajadhur.
Transport to dynamicznie rozwijający się sektor, ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego. Słowo bezpieczeństwo w Tęgoborzu odmieniano przez wiele przypadków, zwłaszcza za sprawą pandemii koronawirusa i wojny za wschodnią granicą. Tym wyzwaniom branża transportowa w Polsce sprostała.

W czasie pandemii wiele branż stanęło, a transport drogowy cały czas działał. Staraliśmy się dostosować przepisy do panujących warunków, aby transport mógł funkcjonować i był zapewniony łańcuch dostaw towarów pierwszej potrzeby. Na początku wojny na Ukrainie mnóstwo pojazdów z pomocą humanitarną było zwolnionych z obowiązku zezwoleń. Byliśmy cały czas w kontakcie z ambasadą Ukrainy. Pomoc humanitarna była głównie dowożona pojazdami ciężarowymi. Budowa nowych dróg szybkiego ruchu też sprzyja rozwojowi transportu, bo dzięki nim będzie można bezpieczniej i szybciej dowieźć towar. A o to, aby na drogach było bezpiecznie, dba Inspekcja Transportu Drogowego zaznaczył szef ITD i przekonywał, że transport drogowy będzie się rozwijał m.in. za sprawą inwestycji w nowoczesną infrastrukturę drogową.
Główny Inspektor Transportu Drogowego mówił też o dialogu prowadzonym ze środowiskiem przewoźników, uczciwej konkurencji w transporcie i najczęstszych nieprawidłowościach wykrywanych przez inspektorów w trakcie kontroli.

Cały czas staramy się wspierać branżę transportową. Przy Głównym Inspektorze działa Społeczna Rada Konsultacyjna – spotykamy się, rozwiązujemy problemy, prowadzimy dialog. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, nasze działania mają również na celu zapewnienie uczciwej konkurencji wśród firm transportowych – z jednej strony wśród krajowych przewoźników, ale również staramy się kontrolować blisko 50% przewoźników zagranicznych, żeby nieuczciwi zagraniczni przewoźnicy nie odbierali Państwu rynku. Nasze statystyki pokazują, że większość kar płacą przewoźnicy z zagranicy. Oni jednak nie zawsze konkurują uczciwie, o czym świadczą stwierdzane przez inspektorów ITD naruszenia. Staramy się od ponad 20 lat robić wszystko, żeby zasady uczciwej konkurencji były przestrzegane. Przed powstaniem Inspekcji Transportu Drogowego wiele pojazdów było w złym stanie technicznym. Przez te wszystkie lata funkcjonowania ITD widzimy, jak poprawiła się jakość usług świadczonych w transporcie drogowym i jak poprawił się tabor podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego.
O działaniach ITD na rzecz obrony interesów polskich przewoźników przed nieuczciwymi praktykami podmiotów zagranicznych, mówili też dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego Magdalena Szubert i zastępca dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego Hubert Jednorowski.

W uroczystej gali uczestniczył m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wspólnie z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem odznaczyli medalami osoby zasłużone dla transportu RP.

Dziękuję za współpracę, szczególnie w czasie COVID-u i dziękuję za ten gest relacji w stosunku do zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Trzeba mieć wielkie serce, aby podejść do tych problemów tak, jak podeszliście. Na bardzo częstych wówczas spotkaniach online powtarzaliście Państwo, że potrzebne są konkretne działania. W dialogu można tworzyć przyszłość i pozytywnie ją kształtować. Za ten dialog bardzo dziękuję mówił szef resortu infrastruktury.


Źródło: GITD
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels