Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Amazon wskaże, gdzie zbudować punkty ładowania pojazdów ciężarowych
Utworzona: 2023-09-22

Określenie, gdzie należy realizować inwestycje w tym zakresie to jedno z najpilniejszych wyzwań stojących przed branżą transportową w jej wysiłkach na rzecz dekarbonizacji, a narzędzia takie jak CHALET od Amazon mogą pomóc przyspieszyć tempo dekarbonizacji logistyki w Europie.

Najnowsze osiągnięcie firmy Amazon w ramach jej ciągłych wysiłków na rzecz elektryfikacji. W 2022 r. firma zaczęła korzystać z elektrycznych 40-tonowych ciężarówek w Europie i Wielkiej Brytanii. Zamierza też zainwestować ponad 1 mld euro w ciągu najbliższych 5 lat w dalszą elektryfikację i dekarbonizację swojej sieci transportowej w całej Europie. Dzięki tej inwestycji europejska flota pojazdów Amazona wzrośnie ponad dwukrotnie, obejmując większą liczbę elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych oraz infrastrukturę ładowania. Nowe narzędzie uwzględnia konkretne lokalizacje i trasy oraz inne czynniki, takie jak pojemność akumulatora, zasięg pojazdu i czas tranzytu. Na ich podstawie narzędzie generuje listę optymalnych lokalizacji ładowarek, uszeregowanych według priorytetów. Opracowanie CHALET zajęło 18 miesięcy.

Sustainable Freight Buyers Alliance (SFBA) to niezależny sojusz branżowy zrzeszający nabywców usług transportowych, którego celem jest współpraca na rzecz przyspieszenia dekarbonizacji transportu towarowego, zwłaszcza poprzez wykorzystanie pojazdów elektrycznych. Sojusz korzysta z tego narzędzia, aby pomóc w stworzeniu mapy priorytetowych lokalizacji infrastruktury ładowania i wzywa branżę do udziału w projekcie poprzez korzystanie z CHALET. Im więcej podmiotów określi swoje wymagania, tym lepiej powstająca mapa będzie odzwierciedlać potrzeby branży i pomoże opracować kluczowe zalecenia dla branży i rządów dotyczące inwestycji w publiczną infrastrukturę ładowania.

Transport odpowiada za 22% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Elektryfikacja to jedna z najbardziej obiecujących możliwości dekarbonizacji sektora transportu, jednak publiczna infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych jest niewystarczająca, aby sprostać zapotrzebowaniu ze strony sektora publicznego i prywatnego. Jednym z kluczowych wyzwań w tym względzie jest identyfikacja optymalnych lokalizacji aby zapewnić ich maksymalne wykorzystanie przez branżę oraz obsługę najbardziej ruchliwych międzykontynentalnych szlaków logistycznych. Narzędzie zostało przyjęte z zadowoleniem przez inne grupy branżowe, takie jak Eurelectric, które zachęcają swoich członków do udziału w projekcie. Wszystkie informacje dotyczące konkretnej firmy są anonimowe i traktowane jako poufne.

Źródło: Amazon
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels