Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

INELO

Wykonujesz transporty na terenie Norwegii? Dokonaj aktualizacji deklaracji zgłoszeniowych

Utworzona: 2023-11-20


W system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) dodano możliwość wykonywania zgłoszeń delegowania pracowników w transporcie drogowym do Norwegii.

Jak informuje Inelo, oznacza to także, że norweski właściwy organ kontroli może korzystać z systemu IMI w celu składania wniosków o dokumenty (dane z kart i tachografów cyfrowych, ewidencji czasu pracy, listy płac, potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia, dokumentów przewozowych). Ponadto norweskie organy przeprowadzające kontrole drogowe będą mogły weryfikować, czy kierowca posiada w kabinie pojazdu kopię zgłoszenia w formie papierowej lub elektronicznej.

W związku z powyższym Inelo zaleca, aby w przypadku wykonywania na terenie Norwegii transportów typu cross-trade oraz kabotaż dokonać aktualizacji dotychczasowych deklaracji zgłoszeniowych.

Źródło: Inelo
Do ulubionych INELO
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels