Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Projekt, który wpłynie na poprawę warunków pracy kierowców

Utworzona: 2023-12-09


Zakłada stworzenie szeregu stacji pośrednich wyposażonych w punkty ładowania i dystrybutory z paliwem wzdłuż istniejącej sieci autostrad.

W ramach sojuszu European Clean Transport Network (ECTN) ruszył pilotażowy projekt realizowany na trasie o długości ponad 900 km między Awinionem a Lille we Francji. Ma na celu pokazanie koncepcji dekarbonizacji dalekobieżnego transportu drogowego, która nie wymaga konkretnych innowacji technologicznych, lecz opiera się na sieci terminali umożliwiających tankowanie niskoemisyjnych ciężarówek i wymianę naczep. Zakłada stworzenie szeregu stacji pośrednich wyposażonych w punkty ładowania i dystrybutory z paliwem wzdłuż istniejącej sieci autostrad. Po przybyciu do stacji naczepy są odczepiane i podłączane do innego ciągnika siodłowego z innym kierowcą, który kontynuuje transport na kolejnym odcinku.

Trasa testowa pomiędzy Awinionem a Lille jest podzielona na cztery odcinki: Awinion (Vaucluse) – Lyon (Rhône) – Dijon (Côte-d’Or) – Sommesous (Marna) – Lille (Nord). Każda ciężarówka pokonuje dziennie dwa kursy w obie strony pomiędzy dwiema stacjami pośrednimi. Takie rozwiązanie przyczynia się do poprawy warunków pracy kierowców i czyni zawód bardziej atrakcyjnym poprzez zmniejszenie odległości między domem a pracą.

Każdy członek ECTN wnosi swoją wiedzę specjalistyczną we wdrażanie pilotażu:
• CEVA utworzyła stacje pośrednie w swoich oddziałach w Awinionie, Lyonie, Dijon i Lille oraz centrum kontroli w Valenciennes w celu nadzorowania przepływu ładunków oraz monitorowania czasu tranzytu i zużycia energii.
• ENGIE instaluje i obsługuje punkty ładowania i dystrybutory biogazu.
• SANEF prowadzi stację pośrednią na swoim parkingu w Sommesous.

Zaczynając od czterech ciężarówek na bioGNC wykorzystywanych przez firmę F.D.E. Transports, program pilotażowy będzie stopniowo rozszerzany do 16 ciężarówek, w tym 12 elektrycznych. Docelowo 16 naczep będzie mogło poruszać się w ramach sieci pięć dni w tygodniu – 8 w kierunku północnym z obszaru przemysłowego Marsylia-Awinion i 8 w kierunku południowym z Lille.

Koncepcja ECTN została zaprojektowana tak, aby była otwarta dla różnych podmiotów, w tym firm przewozowych, kierowców ciężarówek, klientów usług transportowych, dostawców energii, operatorów autostrad, producentów ciężarówek i władz publicznych. W czasie trwania programu zostaną opracowane i udoskonalone procesy i narzędzia programistyczne, które umożliwią dostarczanie klientom certyfikatów potwierdzających wykonanie transportów niskoemisyjnych i zapewnią stały nadzór nad całym systemem, obejmującym 16 ciężarówek, 6 stacji ładowania oraz liczne stacje tankowania bioCNG .

Jednocześnie zespół ekspertów ds. logistyki (CEVA), zarządzania i eksploatacji autostrad (SANEF) oraz niskoemisyjnego transportu ciężarowego (ENGIE), a także eksperci z ENGIE Impact i Carbone 4 rozpoczęli studium wykonalności, które ma na celu opracowanie modelu funkcjonowania całej koncepcji, tak aby ostatecznie mogła zostać wdrożona w całej Europie. Wyniki, które mają być dostępne w nadchodzących miesiącach, pozwolą oszacować potencjalny wkład sieci w dekarbonizację dalekobieżnego transportu drogowego w skali europejskiej.

Źródło: CEVA Logistics
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels