Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

INELO

Proces sczytywania danych z karty kierowcy nie jest skomplikowany, mogą jednak pojawiać się błędy

Utworzona: 2024-01-24


Potencjalnie wpływają one na prawidłowość monitorowania czasu pracy kierowcy, a tym samym na zachowanie zgodności z przepisami.

Z artykułu przygotowanego przez ekspertów INELO dowiecie się, czym jest karta kierowcy i jakie dane zawiera oraz, w jaki sposób skutecznie i zgodnie z zasadami przeprowadzać sczytywanie danych.

🔸 Karta kierowcy: co to jest i jakie informacje zawiera?

Karta kierowcy jest spersonalizowanym dokumentem, który pełni niezbędną rolę w monitorowaniu czasu pracy. Nie może być wypożyczana osobom trzecim, a każdy kierowca może posiadać tylko jeden aktywny dokument. Znajdują się na nim dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia, numer prawa jazdy i PESEL.

Ponadto na karcie kierowcy przechowywane są informacje dotyczące zdarzeń, które miały miejsce podczas transportu, a także na temat aktywności kierowcy, takich jak na przykład czas prowadzenia pojazdu, przerwy, okresy odpoczynku, kraj rozpoczęcia i zakończenia pracy, ewentualne awarie tachografu cyfrowego oraz inne ważne dane związane z wykonywaną pracą i dyspozycyjnością. Przepisy dotyczące karty kierowcy wskazują, że posiadanie tego dokumentu jest obowiązkowe dla wszystkich kierowców wykonujących transport drogowy pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz podczas przewozu więcej niż 9 osób.

Analiza danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy niesie dla służb kontrolnych szereg niezbędnych informacji, dlatego tak istotna jest precyzja, z jaką rejestrowane są poszczególne zdarzenia – karta kierowcy zapisuje je z uwzględnieniem daty oraz dokładnej godziny, a także bieżącego stanu licznika. W tym kontekście niezwykle ważne jest regularne sczytywanie danych.

🔸 Krok po kroku: proces sczytywania danych z karty kierowcy

Sczytywanie danych można przeprowadzić, wykorzystując czytnik kart kierowcy i tachografu. Tego typu urządzenia dają możliwość pobierania danych zapisanych na karcie, a także ich odbierania, analizowania oraz archiwizowania za pomocą firmowych komputerów. Aby to zrobić, potrzebne jest oprogramowanie, które otwiera pliki z rozszerzeniem DDD (Digital Data Distille).

Dobrym przykładem takiego narzędzia jest Tachoreader Combo, będący nowoczesnym urządzeniem pozwalającym na automatyczne pobieranie danych zgodnie z obowiązkowymi, określonymi w przepisach terminami. W przypadku karty kierowcy sczytywanie danych musi zostać przeprowadzone przynajmniej raz na 28 dni, podczas gdy odczyt tachografu cyfrowego należy wykonywać minimum raz na 90 dni. W świetle najnowszych przepisów szczególnie istotne jest również, aby urządzenie odczytujące zapewniało pełną zgodność z najnowszymi kartami G2V2 oraz tzw. inteligentnymi tachografami cyfrowymi 2-generacji.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

🚩 pojemność czytnika (w przypadku Tachoreader Combo jest to aż do 160 000 odczytów),
🚩 możliwość automatycznego pobierania danych na podstawie daty poprzedniego odczytu,
🚩 kompatybilność z dostępnymi na rynku kartami kierowców i tachografami cyfrowymi.

Zdalny odczyt umożliwiają także narzędzia telematyczne, na przykład GBox. Cały proces przebiega w sposób automatyczny, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, nie wymagając od kierowcy dodatkowych działań.

🔸 Najczęstsze problemy i błędy przy sczytywaniu danych z karty kierowcy

Proces sczytywania danych z karty kierowcy nie jest skomplikowany, mogą jednak pojawiać się błędy, które potencjalnie wpływają na prawidłowość monitorowania czasu pracy kierowcy, a tym samym na zachowanie zgodności z przepisami.

Najczęstszym problemem są oczywiście błędy ludzkie. Chodzi o niedochowywanie terminów obowiązkowego sczytywania danych z karty kierowcy – przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, sczytywanie danych należy wykonywać minimum raz na 28 dni. W okres ten wliczamy jednak wyłącznie dni zarejestrowanej aktywności kierowcy, nie ma bowiem obowiązku sczytywania danych z karty, która nie była używana. To nie wszystko – inne błędy to np. brak sczytania danych z karty kierowcy w przypadku ustania stosunku pracy lub w sytuacji, gdy kończy się ważność dokumentu.

Pamiętajmy również, że przepisy dotyczące karty kierowcy i tachografu cyfrowego wskazują, iż dane należy przechowywać przez 12 miesięcy od daty sczytania, a obowiązek ten spoczywa na przewoźniku.

🔸 Znaczenie i przepisy dotyczące sczytywania danych z karty kierowcy

Przepisy dotyczące karty kierowcy znajdziemy między innymi w Rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006. To właśnie z tych przepisów (artykuł 10) wynika obowiązek sczytywania danych, a także okres ich przechowywania. Rozporządzenie mówi także o zasadach przeprowadzania kontroli drogowych przez uprawnione służby, danych, które powinien w takiej sytuacji okazać kierowca, a także o postępowaniu w przypadku uszkodzenia bądź utraty karty kierowcy.

Innym ważnym aktem prawnym, który reguluje kwestię obowiązków związanych z obsługą karty kierowcy, jest Rozporządzenia Komisji (UE) nr 581/2010. Artykuł 1 Rozporządzenia określa maksymalne okresy czasu przewidziane na sczytywanie danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Na poziomie polskiego prawa, kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.

Pamiętajmy, że zgodnie z powyższymi przepisami krajowymi i unijnymi, sczytywanie danych z karty kierowcy należy przeprowadzić co najmniej raz na 28 dni lub częściej – w sytuacji:
🚩 ustania stosunku pracy kierowcy zawodowego lub rozwiązania umowy o świadczenie przewozów,
🚩 utraty ważności karty kierowcy,
🚩 na żądanie uprawnionych służb kontrolnych.

Źródło: INELO
Do ulubionych INELO
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels