Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

trafficban.pl - Zakazy ruchu w Europie

Już od maja Francja częściowo znosi ograniczenia dla ciężarówek w związku z Igrzyskami Olimpijskimi

Utworzona: 2024-04-20


Zważywszy, że organizacja Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich wymaga dostaw materiałów i produktów żywnościowych oraz biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw opublikowano francuski dekret znoszący zakazy ruchu dla niektórych rodzajów pojazdów ciężarowych.

🚩 W odniesieniu do pojazdów przewożących towary w imieniu Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich pomiędzy miejscami logistycznymi a obiektami olimpijskimi i paraolimpijskimi, zniesione zostają ogólne i dodatkowe zakazy ruchu pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony od 1 maja do 31 października 2024 r. Dozwolony jest również powrót tych pojazdów bez ładunku. Kierowcy pojazdów, o których mowa w art. 1, muszą być w stanie przedstawić funkcjonariuszom służb kontrolnych "Kartę dostępu kierowcy" (DAP) lub "Zezwolenie na wjazd na parking dla pojazdów" (VAPP) wydane przez Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Dokumenty te wydawane są przez COJOP.

🚩 W odniesieniu do tych samych pojazdów rozporządzenie znosi również szczególne zakazy mające zastosowanie do odcinków autostrad w regionie Ile-de-France - od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (8 kwietnia 2024 r.) do 16 września 2024 r. Dekret upoważnia prefektów stref obrony i bezpieczeństwa do przyznawania wyjątkowych odstępstw od dnia wejścia w życie niniejszego dekretu do 31 października 2024 r.

🚩Dekret znosi od 19 lipca do 16 września 2024 r. w regionie Ile-de-France i sąsiednich departamentach zakazy ruchu dla niektórych pojazdów do transportu towarów wykorzystywanych do przewozu niektórych produktów, na których popyt ma wpływ organizacja Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich,tak aby zapewnić ciągłość łańcucha dostaw. Ma to zastosowanie do następujących środków transportu:
◾ pojazdy przewożące wyłącznie środki spożywcze i produkty przeznaczone do żywienia, higieny oraz zdrowia ludzi lub zwierząt;
◾ pojazdy zapewniające dostawę czystej bielizny i wywóz brudnej bielizny z obiektów hotelowych;
◾ pojazdy zapewniające transport odpadów,
◾ pojazdów zaopatrujących stacje i punkty dystrybucji lub ładowania w paliwa ciekłe, gazowe lub wodór.
Dozwolony jest również powrót wymienionych wyżej pojazdów "na pusto". Dekret upoważnia prefektów stref obrony i bezpieczeństwa do przyznawania, w razie potrzeby, zwolnień tym samym pojazdom w tych samych terminach na obwodzie stref obrony i bezpieczeństwa, za które są odpowiedzialni.

❗ Kierowcy wszystkich pojazdów, o których mowa powyżej, w przypadku kontroli przeprowadzanej przez urzędników właściwego organu muszą być w stanie udowodnić, że transport jest wykonywany w ramach organizacji zawodów. Każdy dokument potwierdzający przewóz musi zostać okazany urzędnikom właściwego organu i musi znajdować się wewnątrz pojazdu lub być natychmiast dostępny, jeśli jest zdematerializowany.

Więcej informacji dotyczących ograniczeń w serwisie www.trafficban.com.
Do ulubionych trafficban.pl - Zakazy ruchu w Europie
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels