Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polscy przewoźnicy mówią otwarcie: Potrzebujemy wsparcia, by przetrwać!

Utworzona: 2024-05-20


Minister infrastruktury Dariusz Klimczak spotkał się w Warszawie z przedsiębiorcami działającymi w branży transportu drogowego towarów. Spotkanie odbyło się z inicjatywy przewoźników i dotyczyło działań sanacyjnych dla polskiej branży transportowej.

Dziękuję za inicjatywę organizacji tego spotkania. Wszystkie nasze działania, które zmierzają do poprawy sytuacji na rynku międzynarodowego przewozu towarów mają na celu interes polskich przewoźników i są z nimi konsultowane. Nasze propozycje legislacyjne są bezpośrednią odpowiedzią na postulaty branży powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Podczas roboczego spotkania przedsiębiorcy zostali poinformowani o działaniach legislacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji branży transportowej. Ich celem jest stabilizacja rynku, przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorców z branży przewozów drogowych towarów oraz ochrona przed nierówną lub nieuczciwą konkurencją. Ponadto na spotkaniu omawiane były kwestie dotyczące procesu retrofittingu tachografów, a także propozycje zmian prawnych i organizacyjnych dotyczących działania Inspekcji Transportu Drogowego w celu wzmocnienia egzekucji przepisów o warunkach lub obowiązkach wykonywania transportu drogowego, przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji i podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przewozach.

Uczestnicy spotkania wskazywali, że w obliczu rosnącej nierównowagi na rynku przewozów drogowych rzeczy, problemów ze spadkiem liczby zleceń na usługi przewozu towarów czy wysokich kosztów prowadzonej działalności, niezbędna jest pilna interwencja, w tym wprowadzenie czasowych rozwiązań prawnych, które pozwolą przetrwać rodzimemu sektorowi transportu drogowego towarów.

Źródło: gov.pl
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels