Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura chłodnicza w Żninie

Utworzona: 2024-06-18


Obiekty Frigo Logistics zasili instalacja fotowoltaiczna. Inwestycja o wartości 80 mln zł przyczyni się do wzmocnienia pozycji regionu jako istotnego punktu logistycznego w kraju oraz wsparcia krajowych, lokalnych i zagranicznych przedsiębiorstw działających w sektorze łańcucha dostaw.

Celem rozbudowy obiektu było zwiększenie powierzchni magazynowania i jej optymalizacja poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pojemność mroźni Frigo Logistics w Żninie wzrosła niemal dwukrotnie do 25 tys. palet. W wyniku rozbudowy powierzchnia magazynu-mroźni zwiększyła się o 4200 m kw. oraz powstało pole odkładcze o powierzchni 1400 m kw. Do budowy instalacji chłodniczej wykorzystano najwyższej jakości komponenty, m.in. rurociągi ze stali nierdzewnej, których izolację wykonano z prefabrykowanych łupek. To rozwiązanie wspiera termikę układu chłodniczego oraz eliminuje korozję będącą powodem większości wycieków amoniaku w układach chłodniczych. Również we wcześniej istniejącej części magazynu wymieniono systemy chłodnicze.

W ramach inwestycji wzniesiono obiekt biurowy (400 m kw.) i akumulatorownię do obsługi wózków widłowych (120 m kw.). Modernizowane są także istniejące pomieszczenia biurowo-socjalne, by lepiej mogły spełniać swoje funkcje. Zakończenie prac jest planowane na październik br.

Rozbudowa i modernizacja magazynu-mroźni w Żninie jest elementem szerszego planu inwestycyjnego Frigo Logistics o wartości 200 mln zł. Tego rodzaju obiekty pełnią ważną rolę w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw krajowych, lokalnych i zagranicznych. Prowadzimy specjalistyczne usługi dla klientów, dlatego inwestujemy w nowoczesną infrastrukturę, podnosząc nasze możliwości logistyczne. Stawiamy przy tym na innowacyjność, realizując inwestycje z wykorzystaniem nowych rozwiązań i technologii. W rozbudowanej mroźni zdecydowaliśmy się m.in. na system sterowania wyposażony w algorytmy automatycznie limitujące konsumpcję energii elektrycznej oraz mobilne regały wysokiego składowania Dexion. Te drugie pozwalają efektywnie zarządzać przestrzenią magazynową, a przy tym zoptymalizować procesy logistyczne i skrócić czas dostępu do poszczególnych partii towarów. Regały są wyposażone w dodatkowy system zapewniający bezpieczeństwo pracownikom, co dla nas jest istotnym aspektem mówi Jarosław Kołodziejski, dyrektor zarządzający ds. magazynowania Frigo Logistics.
Realizację projektu powierzono firmie Kajima Poland, która specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach budowlanych i infrastrukturalnych.

Świętujemy zakończenie rozbudowy mroźni oraz magazynu spedycji wraz z nawierzchniami. Był to bardzo ciekawy technologicznie projekt, który wymagał od nas dużych umiejętności organizacyjnych oraz dobrego przygotowania z uwagi na realizację części prac w istniejącej, cały czas czynnej i zatowarowanej mroźni. Budowa nowej mroźni wraz z budynkami technicznymi, a także rozbudowa biur były prowadzone przy ścisłej współpracy z zamawiającym w celu utrzymania pełnego funkcjonowania obiektu. Ponadto praca w temperaturze -24°C wymaga rygorystycznego pilnowania czasu przebywania pracowników w takich warunkach. Ta realizacja wymagała od nas także zachowania wszelkich procedur, jak np. dbałość o czystość prowadzonych prac, z uwagi na operacyjną pracę mroźni powiedział Dariusz Jeziorek, Senior Construction Manager w Kajima Poland.

37% energii z paneli fotowoltaicznych

Magazyn-mroźnię w Żninie zasili system instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 900 kWp. Oznacza to, że zabezpieczy zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną w 37%. Na działce zlokalizowanej przy magazynie rozpoczęto też budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp.

Źródło: Frigo Logistics
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels