Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Wysokie zarobki to mit. Kierowcy zawodowi jedną z najniżej opłacanych grup zawodowych
Utworzona: 2021-10-23

Taką informację podał niemiecki Urząd Statystyczny (Destatis), który po analizie danych stwierdził, że zarobki brutto wykwalifikowanych pracowników w transporcie towarowym są w Niemczech stosunkowo niskie.

REKLAMA
Niedobory w zaopatrzeniu w Wielkiej Brytanii i związane z pandemią problemy w globalnych łańcuchach dostaw uświadomiły opinii publicznej jak niezbędni są kierowcy zawodowi dla sprawnego funkcjonowania gospodarki. Według danych kierowcy zawodowi w ubiegłym roku otrzymywali oni średnio 14,21 euro za godzinę pracując w na pełnym etacie. Pracownicy średnio wykwalifikowani, na przykład kierowcy ciężarówek bez odpowiedniego przeszkolenia, otrzymywali średnio 12,91 euro. Dla porównania: W gospodarce jako całości średnie wynagrodzenie godzinowe brutto robotników wykwalifikowanych wynosiło 19,97 euro, a robotników o niskich kwalifikacjach 16,02 euro.

W ujęciu miesięcznym daje to średnie zarobki brutto dla wykwalifikowanych pracowników i przeszkolonych kierowców zawodowych wynoszące 2623 euro – czyli aż o 660 euro mniej niż średnie wynagrodzenie pracowników o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w całej gospodarce, które wynosi 3286 euro. Pracownicy średnio wykwalifikowani zarabiali średnio 2313 euro brutto miesięcznie. W całej gospodarce średnie zarobki w tej grupie były o prawie 300 euro wyższe (2611 euro miesięcznie).

W roku 2020 w Niemczech było 937 000 osób posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów, w tym kierowców zawodowych oraz kierowców autobusów i wykonywane prawie wyłącznie przez mężczyzn (94% udziału). Niepokojąca liczba dotyczy wieku kierowców zawodowych, 33% ma co najmniej 55 lat, a to oznacza, że ​​w ciągu najbliższych kilku lat przejdą na emeryturę, podczas gdy kierowcy poniżej 25 roku życia to tylko 33 400, czyli prawie 4%.
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels