Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Kabotaż po zmianach od 21 lutego 2022 r.
Utworzona: 2022-03-07

Pakiet Mobilności 2022 zmienił również zasady wykonywania przewozów kabotażowych. Od 21 lutego br. przewoźnicy powinni stosować się już do nowych przepisów, które zabraniają wykonywać tym samym pojazdem i w tym samym państwie członkowskim przewozów kabotażowych przez cztery dni od zakończenia ostatniego dozwolonego przewozu kabotażowego.

Za dzień uznawany jest okres od godziny 00:00 do 24:00, tj. dzień kalendarzowy, liczony od początku kolejnego dnia kalendarzowego po dniu, w którym nastąpił ostatni rozładunek w przewozie kabotażowym.

21 lutego 2022 r. zmianie uległy także niektóre wymogi dotyczące dokumentowania spełniania warunków kabotażowych. Pakiet Mobilności zezwolił ponadto państwom członkowskim na możliwość wprowadzenia ograniczeń w przewozach kabotażowych, które stanowią pierwszy i ostatni odcinek transportu kombinowanego. Powinno zostać to jednak poprzedzone powiadomieniem Komisji Europejskiej oraz podaniem przez państwo wprowadzające takich przepisów do publicznej wiadomości. Na ten moment Polska nie zdecydowała się na wprowadzenie nowych ograniczeń.

Najważniejsze zmiany dotyczące kabotażu w 2022 r.

Regulacje dotyczące kabotażu zostały zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, w rozdziale III „Przewozy kabotażowe” art. 8-10a. Przypomnijmy, że zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 i 2 do wykonywania przewozów kabotażowych uprawniony jest każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy z licencją wspólnotową, którego kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy.

Po dostarczeniu towarów w ruchu międzynarodowym do danego państwa członkowskiego przewoźnicy mogą wykonać następnie tym samym pojazdem silnikowym do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego powinien mieć miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

We wskazanym powyżej terminie możliwe jest także wykonanie niektórych lub wszystkich przewozów kabotażowych, pod warunkiem, że są one ograniczone do jednego przewozu kabotażowego na państwo członkowskie w ciągu trzech dni od wjazdu bez ładunku na terytorium tego państwa członkowskiego. Przepisy zezwalają zatem po przewozie międzynarodowym na dokonanie jednej operacji kabotażowej, jeżeli przewoźnik wjechał do danego państwa „na pusto”. Taka operacja kabotażowa musi jednak zostać wykonana w ciągu 3 dni od wjazdu na terytorium kraju przyjmującego oraz zakończyć się w ciągu 7 dni od poprzedniego rozładunku towarów, który nastąpił w przewozie międzynarodowym.

Ciag dalszy artykułu "Kabotaż po zmianach od 21 lutego 2022 r. " TUTAJ

Zapraszamy do kontaktu!

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS Sp. z o.o.

Do ulubionych

Fotografie


Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
Photo by Josh Hild from Pexels