Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

UE robi postępy w sprawie naruszeń i ryzyka
Utworzona: 2022-03-17

Osiągnięto dwa kamienie milowe w stosowaniu Pakietu Mobilności 1 w dniach 2 i 21 lutego, kiedy to w 27 państwach członkowskich UE zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców, dostępu do rynku i dostępu do zawodu.

Ponieważ większość propozycji zawartych w Pakiecie Mobilności 1 zaczęła obowiązywać, UE miała wyjaśnić kwestię, tego jak poważnie należy traktować różne naruszenia nowych przepisów i jak oceniać profil ryzyka przedsiębiorstw transportowych. Na posiedzeniu, które odbyło się w 11 marca, Komitet ds. Transportu Drogowego UE ostatecznie przyjął ważne akty prawne, które określają te kluczowe elementy egzekwowania Pakietu Mobilności 1.

Zmiana klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych określa wagę poszczególnych naruszeń nowych przepisów w skali od niskiego do bardzo wysokiego. Wspólna formuła oceny ryzyka unijnych przewoźników ustanawia system monitorowania tego, w jakim stopniu przestrzegają oni przepisów Pakietu Mobilności 1 i może ostatecznie prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźników drogowych dopuszczających się wielokrotnych naruszeń.

Obydwa akty ustawodawcze mają na celu dalszą harmonizację praktyk egzekwowania prawa w transporcie drogowym w całej Europie oraz skuteczne przeciwdziałanie częstym i ciężkim naruszeniom, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia dla przewoźników drogowych przestrzegających przepisów.

Oceny ryzyka przewoźników dla organów ścigania przeprowadzających kontrole drogowe mają być dostępne w sierpniu 2023 r. Jednak najsłabszym ogniwem wydają się być same państwa członkowskie UE, które mają obowiązek transponować i publikować informacje o warunkach delegowania w ich krajach, w tym krytyczne informacje o wynagrodzeniu kierowców w kraju przyjmującym. To samo dotyczy konkretnych aspektów dotyczących dostępu do rynku i dostępu do zawodu.

Obecnie jednak tylko kilka krajów udostępniło te informacje i to nie zawsze w sposób przyjazny dla użytkownika. IRU wzywa państwa członkowskie UE do dołożenia wszelkich starań, aby przepisy zostały wkrótce transponowane oraz aby udostępnione zostały informacje dla operatorów i kierowców w sposób uporządkowany i to w kilku językach UE.

Źródło: IRU
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels