Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Zniesienie obostrzeń wjazdowych w Czechach
Utworzona: 2022-04-15

Od 9 kwietnia 2022 r. wszystkie wymagania COVID-19 przy wjeździe do Czech zostały zawieszone.

Wjazd do Republiki Czeskiej nie podlega już żadnym szczególnym warunkom epidemiologicznym. Dodatkowo zniesiono zakaz wjazdu dla cudzoziemców z państw trzecich oraz obowiązek udowodnienia braku zarażenia.
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels