Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

INELO

Termin wymiany tachografów G2V1 w pojazdach kupionych do końca 2023 r.

Utworzona: 2023-10-15


Wiele krajów zdecydowało się na wprowadzenie środków tymczasowych mających na celu złagodzenie podejścia w egzekwowaniu przepisów w odniesieniu do pojazdów, które powinny być wyposażone w tachograf G2V2.

Inelo przypomina, że od 21 sierpnia 2023 r. nowo zarejestrowane pojazdy muszą być wyposażone w inteligentny tachograf wersji 2 (G2V2). Jednak na skutek pojawiających się sygnałów, że na rynku brakuje wystarczającej ilości tachografów w nowych ciężarówkach, co uniemożliwia rejestrowanie kupionych samochodów, wiele krajów zdecydowało się na wprowadzenie środków tymczasowych mających na celu złagodzenie podejścia w egzekwowaniu przepisów w odniesieniu do pojazdów, które powinny być wyposażone w tachograf G2V2. Niestety, podjęte działania przez poszczególne państwa różnią się zakresem oraz czasem ich stosowania.

W związku z pojawiającym się chaosem, Komisja Europejska, przy wsparciu członków Komitetu Transportu Drogowego, podjęła działania prowadzące do zharmonizowania praktyk egzekwowania prawa poprzez zapewnienie wytycznych dla organów egzekwujących i wzywa kraje do:
    🚩 złagodzenia sankcji administracyjnych (tolerancji w egzekwowaniu przepisów) wobec pojazdów, krajowych, jak i międzynarodowych, zarejestrowanych po 21 sierpnia, które powinny być wyposażone w G2V2;
    🚩 niesankcjonowania przewoźników i większą tolerancję do 31 grudnia 2023 r.

Równocześnie podkreślono, że wymiana tachografów G2V1 w samochodach kupionych do 31.12.2023 r. musi zostać wykonana na tachografy G2V2 najpóźniej do 18.08.2025 r.

Źródło: Inelo
Do ulubionych INELO
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels