REKLAMA

100 nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami trafi do polskiej policji
Utworzona: 2022-01-15

Ponadto funkcjonariusze otrzymają 53 pojazdy do kontroli technicznej. Celem inwestycji jest zwiększenie skuteczności działań policji w zakresie ochrony i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo na drogach zawsze było i pozostanie priorytetem Unii Europejskiej. W Trzecim Pakiecie Mobilności Unia Europejska postawiła sobie za cel zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych niemal do zera do 2050 r. Do tego celu będziemy konsekwentnie dążyć. Te działania przynoszą rezultaty – pomiędzy rokiem 2010 i 2020 liczba śmiertelnych wypadków drogowych spadła o bezprecedensowe 36%. Nadal jednak mamy wiele do zrobienia. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że Unia Europejska mogła przekazać 46 mln PLN dofinansowania na zakup nowoczesnego sprzętu i pojazdów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Liczymy, że działania te wkrótce przyniosą wymierne efekty i coraz mniej ludzi będzie traciło życie na drogach powiedział Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce Pan Witold Naturski.

Lepszy nadzór nad stanem technicznym pojazdów

Zły stan techniczny samochodów jest jedną z częstych przyczyn wypadków drogowych w Polsce. Setki niesprawnych i uciążliwych dla środowiska aut, zamiast trafić do warsztatu czy na złomowisko, porusza się po drogach. Nowoczesne pojazdy dla policyjnych Ekip Techniki Drogowej i Ekologii umożliwią skuteczniejszą kontrolę stanu technicznego samochodów, co pozwoli na eliminowanie z ruchu tych, które nie spełniają norm technicznych i ekologicznych.

Każdy pojazd wyposażony będzie w przyrządy niezbędne do stwierdzenia naruszenia wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska naturalnego, m.in. analizator spalin, dymomierz, opóźnieniomierz, miernik przepuszczalności światła, sonometr i lustro inspekcyjne. Zakupione pojazdy trafią do wybranych jednostek terenowych Policji w oparciu o analizę potrzeb. Policjanci będą sprawniej i szybciej sprawdzać, czy pojazd spełnia dopuszczalne normy, czy też powinien zostać niezwłocznie odholowany. Nowy sprzęt poprawi także mobilność
i bezpieczeństwo pracy funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego.

Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego są wspierane z Funduszy Europejskich i środków krajowych. W Polsce powstaje nowoczesna sieć drogowa, ale dofinansowujemy też nowoczesne wyposażenie policji w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym i eliminowania negatywnego wpływu pojazdów na środowisko. Nowe pojazdy zwiększą mobilność policjantów oraz poprawią skuteczność i bezpieczeństwo ich pracy ocenia Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Nasza dbałość o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa na polskich drogach opiera się na trzech filarach: są to zmiany w prawie, edukacja oraz inwestycje. Podpisane umowy o dofinansowanie unijne z pewnością przyczynią się do realizacji tego celu podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber

Skuteczniejsze kontrole i prewencja

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Zwiększenie skuteczności reagowania w sytuacji przekroczenia prędkości przez uczestnika ruchu może w wielu przypadkach zapobiec takim zdarzeniom.

Zakup nowoczesnych nieoznakowanych radiowozów to odpowiedź polskiej Policji na wyzwania, jaki niesie za sobą rosnąca liczba szybkich pojazdów na drogach. Każdy samochód wyposażony będzie w wideorejestrator – prędkościomierz kontrolny, który pozwoli na rejestrację zdarzeń
w ruchu drogowym przed lub za kontrolującym pojazdem za pomocą dwóch kamer i wykonanie pomiaru prędkości auta kontrolowanego.

Wewnątrz samochodu funkcjonariusze w komfortowych warunkach przeprowadzą niezbędne czynności służbowe: kontrolę dokumentów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych, sporządzanie dokumentacji.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jako Centrum Unijnych Projektów Transportowych wspieramy działania naszych beneficjentów, w tym Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Ministerstwa Infrastruktury (Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cieszę się, że dzięki funduszom unijnym udaje się znacznie podnosić poziom bezpieczeństwa na polskich drogach, bo to dotyczy każdego z nas podsumowuje Joanna Lech, p.o. dyrektor CUPT.
Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
Intrans Przeprowadzki


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels