Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polscy przewoźnicy przewożący ładunki na Wschód potrzebują rządowego wsparcia

Utworzona: 2022-03-25


W związku z listem ministrów do spraw transportu Polski, Litwy, Łotwy i Estonii do komisarz Unii Europejskiej Adiny Valean w sprawie zakazu wykonywania przewozów towarów na oraz z terytorium Rosji i Białorusi, ZMPD oczekuje działań wspierących polskich przewoźników.

Obecnie przewozy pomiędzy Unią Europejską a Rosją i Białorusią stanowią podstawę funkcjonowania około dwóch tysięcy naszych przewoźników drogowych. Szacujemy, że dysponują oni flotą piętnastu tysięcy pojazdów i zatrudniają ponad dwadzieścia tysięcy pracowników – kierowców oraz personel baz transportowych. Nie ma wątpliwości, że zarówno te firmy jak i ich pracowników należy potraktować jako, pośrednio, ofiary rosyjskiej napaści na Ukrainę. W przypadku wejścia w życie zakazu przewozów stracą oni podstawy materialne swojego dotychczasowego funkcjonowania. Przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości obsługiwania zobowiązań finansowych wynikających z leasingów oraz kredytów, nie będą też
w stanie płacić wynagrodzeń. Zmiana portfela zleceń to proces długotrwały, którego wielu przewoźników po prostu nie przetrwa.

ZMPD od początku wojny wywołanej agresją rosyjską na Ukrainę uważa, że niezbędne jest wprowadzenie systemu rekompensat dla przewoźników tracących swój podstawowy rynek usług, jakim są przewozy na Wschód. Taki pogląd reprezentują też inne organizacje. 28 marca 2022 r. wniosek w tej sprawie znalazł się w stanowisku Forum Transportu Drogowego, reprezentującym całe środowisko polskich przewoźników drogowych. Pomoc ofiarom rosyjskiej agresji musi uwzględniać szerokie spektrum problemu i obejmować również tych, w których pośrednio trafiają jej skutki.

Obecnie w wyniku napięć na drogowych przejściach polsko-białoruskiej granicy transport towarów do Rosji i na Białoruś nie odbywa się normalnie. Dochodzi do eskalacji utarczek, które w każdej chwili mogą mieć nieprzewidywalne skutki. Przewoźnicy, jak wszyscy przedsiębiorcy, potrzebują wiedzy na temat warunków, w których przyjdzie im
w przyszłości funkcjonować. Teraz nie wiedzą nic.


Źródło: ZMPD
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels