Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Tkwią w wielokilometrowych kolejkach na przejściu w Koroszczynie - Rzecznik MŚP interweniuje

Utworzona: 2022-07-13


Sytuacja, w której od wielu tygodni znajdują się kierowcy ciężarówek oczekujący na wyjazd z Polski pogarsza się z dnia na dzień. W związku z tym, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz podjął interwencję w tej sprawie.

Wielokrotnie informowaliśmy o wielogodzinnym oczekiwaniu kierowców zawodowych chcących wyjechać z Polski na Białoruś. Sytuacja ta zainteresowała Rzecznika MŚP, do którego docierają sygnały od przedsiębiorców z branży transportowej, dotyczące funkcjonowania i koordynacji działań służb granicznych i policji w strefie przygranicznej, tj. na drogach dojazdowych do terminala w Koroszczynie PL/BY.

Od wielu tygodni do przejścia granicznego z Białorusią w Kukurykach ustawiają się wielokilometrowego kolejki ciężarówek, oczekujące na wyjazd z Polski. Jak informują przedsiębiorcy, w kolejce dochodzi do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, spowodowanych brakiem zapewnienia porządku i nadzoru ze strony odpowiednich służb. Stan ten nie ulega poprawie, pomimo licznych apeli przewoźników, kierowanych m.in. do Policji.

W związku z tym Rzecznik MŚP wystosował pismo 8 lipca 2022 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i poinformowanie Rzecznika MŚP o działaniach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w zakresie kolejki pojazdów oczekujących na wyjazd z Polski.

Ponadto Rzecznik MŚP zwrócił się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o udzielenie informacji, czy problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach dojazdowych do terminala w Koroszczynie są znane GITD, a jeśli tak – jakie w tym zakresie działania podejmowane są przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
grafika poglądowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels