Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Jeszcze bardziej zrównoważone i odporne łańcuchy dostaw

Utworzona: 2022-07-27


FM Logistic opublikował wyniki finansowe za rok obrotowy, który zakończył się 31 marca 2022 roku.

Operator osiągnął przychody w wysokości 1,518 mld euro za rok obrotowy 2021-2022. Oznacza to wzrost o 10,7% (przy stałych kursach wymiany) w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost był możliwy dzięki wysokiej dynamice sprzedaży w sektorze omnichannel oraz większemu udziałowi działalności e-commerce z tytułu nowo podpisanych umów.

Zysk przed opodatkowaniem i odsetkami (EBIT) wyniósł 31,5 miliona euro. Rok obrotowy 2021-22 był czasem dużych inwestycji, których celem było wspieranie złożonych projektów dotyczących start-upów biznesowych i automatyzacji. Przedsięwzięcia te przyniosą korzyści w perspektywie długoterminowej.

Po raz kolejny, mimo wzlotów i upadków gospodarki oraz trudnej sytuacji globalnych łańcuchów dostaw, FM Logistic zademonstrowało swoją siłę i wysoką odporność. Przychody wzrosły o 10,7%. Podpisaliśmy nowe umowy o wartości 262 milionów euro. 60% z nich dotyczy omnichannel. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na niezwykłą wytrwałość wykazaną przez naszych pracowników, którzy – mimo licznych lockdownów – zaprezentowali niesłabnące zaangażowanie w ukończenie najbardziej złożonych projektów dla naszych klientów. 2021 rok to również wdrożenie naszego planu strategicznego Powering 2030, który koncentruje się na promocji zrównoważonego łańcucha dostaw omnichannel – dla naszych klientów i we współpracy z nimi. Kwestie klimatyczne to sprawa, która dotyczy nas wszystkich i chcemy znaleźć się w gronie tych, którzy nie siedzą bezczynnie a podejmują działania – powiedział Jean-Christophe Machet, CEO FM Logistic.

Jeszcze bardziej zrównoważone i odporne łańcuchy dostaw

Zgodnie z ambitnymi celami określonymi w planie strategicznym Powering 2030, FM Logistic będzie kontynuować tworzenie bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw. Największe tegoroczne sukcesy operatora w tym obszarze to:

● Redukcja plastiku: w Brazylii FM Logistic wspiera firmę Henkel w redukcji emisji CO2. Jest to możliwe dzięki dostawom realizowanym za pomocą samochodów elektrycznych z zakładu producenta wyposażonego w panele słoneczne. Kraft zrezygnował z opakowań plastikowych na rzecz zamienników. W efekcie generuje on o 94% mniej plastiku a koszty operacyjne spadku o 30%.

● Stacje produkcji zielonego wodoru: w platformie logistycznej na przedmieściach Madrytu FM Logistic zainstalował stację produkcji zielonego wodoru, która jest napędzana energią słoneczną. Potrzebna energia elektryczna pochodzi z paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Stacja zaprojektowana przez H2B2 generuje nawet 45 kilogramów zielonego wodoru tygodniowo.

● Raport dotyczący dynamicznych skutków: FM Logistic opracowało wraz z firmą konsultingową EY narzędzie do raportowania społecznych i środowiskowych skutków prowadzonej działalności. Mierząc pozytywne i negatywne oddziaływanie swojej aktywności, FM Logistic chce dać klientom, pracownikom oraz partnerom jasne informacje, które pomogą w podejmowaniu decyzji.

Źródło: FM Logistic
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels