Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Stowarzyszenie Ambasador Polskiego Transportu

Uszkodzenie lub zgubienie karty kierowcy

Utworzona: 2022-09-11


Do dalszej jazdy konieczne jest uzyskanie od wystawcy karty odpowiedniego zaświadczenia umożliwiającego kontynuację jazdy bez karty.

Po pierwsze, przygotuj zgłoszenie - w zgłoszeniu powinny być wszystkie dane tj. swoje dane i dane firmy:
◾PESEL lub NIP,
◾ imię i nazwisko, adres e-mail,
◾ numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy, w której jesteś zatrudniony,
◾ numer karty - obowiązkowo w przypadku karty uszkodzonej.
Napisz rodzaj zaświadczenia, które chcesz dostać:
a) zaświadczenie na kontynuację jazdy i na zjazd do bazy lub
b) zaświadczenie o zgłoszeniu uszkodzenia lub utraty karty
Wyślij zgłoszenie e-mailem na adres: tachograf@pwpw.pl

❗Należy pamiętać o tym, aby wniosek był wypełniony prawidłowo oraz zawierał wszystkie niezbędne dane. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, procedura może ulec znacznemu wydłużeniu.

Link do wzoru oświadczenia kierowcy

Po drugie, kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy w maksymalnym okresie 15 dni kalendarzowych lub w okresie dłuższym, jeśli konieczne jest odstawienie pojazdu do jego bazy, pod warunkiem, że może on udowodnić niemożność przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu.

Po trzecie, trzeba w celu rejestracji swoich aktywności postępować według następującej procedury:
✳Na początku trasy:
1. na sporządzonym wydruku z pojazdu z tachografu cyfrowego, w którym znajdują się dane prowadzonego przez siebie pojazdu, kierowca wpisuje swoje dane identyfikacyjne:
a) imię i nazwisko,
b) numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy,
c) podpis;
oraz okresy wykonywania „innej pracy”, „okresy gotowości”, przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku. Informacje te zapisuje odręcznie na odwrocie wydruku z tachografu.

✳Na końcu trasy:
ponownie sporządza wydruk z tachografu cyfrowego, na którym powinny być widoczne informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez tachograf, zapisuje wszystkie okresy innej pracy, okresy gotowości i odpoczynku, od sporządzenia wydruku na początku trasy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie (na odwrocie) dane umożliwiające identyfikację kierowcy:
a) imię i nazwisko,
b) numer karty kierowcy lub prawa jazdy,
c) podpis.

Po czwarte, jeśli karta kierowcy została uszkodzona, działa wadliwie, została zagubiona lub skradziona kierowca musi wystąpić o kartę zastępczą w terminie 7 dni kalendarzowych. Karta zastępcza zostanie wydana w ciągu 8 dni roboczych od dnia otrzymania szczegółowego wniosku o jej wydanie.

W przypadku gdy kierowca nie otrzyma nowej karty kierowcy na czas, nie może wyjechać w trasę pojazdem z tachografem cyfrowym ale może prowadzić pojazd z tachografem analogowym.


Źródło: APT - Ambasador Polskiego Transportu
Do ulubionych Stowarzyszenie Ambasador Polskiego Transportu
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels