Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Popełnisz błąd dwa razy i stracisz prawo jazdy
Utworzona: 2022-09-25

Nowy taryfikator mandatów wzbudza strach wśród polskich kierowców. Od soboty 17.09 wspiera go nowy taryfikator punktów karnych, który jeszcze bardziej zaostrza kary za wykroczenia drogowe.

REKLAMA
Za niektóre można otrzymać jednorazowo maksymalną liczbę 15 punktów! Wprowadzenie obu narzędzi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Które wykroczenia są najsurowiej karane? Yanosik przygotował podsumowanie zmian.

Za co można otrzymać 15 punktów karnych?

Kierowca, który ma prawo jazdy ponad rok może zgromadzić maksymalnie 24 punkty karne. Świeżo upieczonego kierowcę obowiązuje z kolei limit 20 punktów. Po zmianach, wprowadzonych 17 września, za jedno wykroczenie można otrzymać maksymalną liczbę 15 punktów karnych. Będą one ważne na koncie kierowcy przed dwa lata od dnia uiszczenia grzywny. ❗Nie ma już możliwości wzięcia udziału w szkoleniach redukujących punkty karne w lokalnych WORD-ach.

Za co można dostać 15 punktów karnych jednorazowo?
● Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, art. 174, art. 177 § 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 § 1 lub 2 k.k.
● Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
● Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.
● Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
● Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.
● Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
● Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem.
● Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście.
● Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia.
● Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu.
● Niezastosowanie się do:
○ sygnałów świetlnych,
○ sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
○ sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
● Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h.
● Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”.
● Naruszenie zakazu:
○ objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
○ wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały,
○ wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
● Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych.
● Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.
● Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Co najmniej 10 punktów karnych za te wykroczenia
Maksymalna jednorazowa liczba punktów karnych za poszczególne wykroczenia została zwiększona do 15, ale to nie wszystkie zmiany. Kierowcy mogą również otrzymać od 10 do 14 punktów za te wykroczenia:
● Przekroczenie dozwolonej prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów.
● Przekroczenie dozwolonej prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów.
● Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – 12 punktów.
● Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – 12 punktów.
● Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej – 12 punktów.
● Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 12 punktów.
● Przekroczenie dozwolonej prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów.
● Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia – 10 punktów.
● Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 10 punktów.
● Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu:
○ na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany – 10 punktów.
○ silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 10 punktów.
○ silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi – 10 punktów.
○ silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany – 10 punktów.
○ na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim – 10 punktów.
○ przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany – 10 punktów.
● Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 10 punktów.
● Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie – 10 punktów.
● Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku – 10 punktów.
● Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu – 10 punktów.
● Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 10 punktów.
● Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
○ 5 osób – 10 punktów,
○ 6 osób – 11 punktów,
○ 7 osób – 12 punktów,
○ 8 osób – 13 punktów,
○ 9 osób – 14 punktów.
● Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – 10 punktów.

Jak będzie można zredukować punkty karne?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, punkty karne są przypisywane w zakresie od 1 do 15. Usuwane będą po 2 latach od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia lub po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny.

Do 17 września funkcjonowały kursy redukujące punkty karne, które były organizowane przez WORD-y. W ostatnich dniach przed nowelizacją ustawy odbywały się nawet zdalnie, w formie online. Chętnych nie brakowało… Takie szkolenia pozwalały na anulowanie 6 punktów karnych i kierowcy mogli uczestniczyć w nich nie częściej niż raz na pół roku. Całość trwała około 6 godzin i kosztowała kierowcę 350 zł. Obecnie kursy te zostały zniesione. Wszystko to ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez oddziaływanie na kierowców surową formą kary – jedni boją się wysokiego mandatu, inni dużej liczby punktów karnych – mówi Andrzej Mejer, Yanosik.

Utrata prawa jazdy będzie słono kosztować!

Obecnie trwają jeszcze prace nad projektem rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ministerstwie infrastruktury. Jedną z propozycji jest ta, że po przekroczeniu limitu punktów karnych kierowca będzie musiał podejść ponownie do egzaminu praktycznego oraz teoretycznego na prawo jazdy i wziąć udział w 28 godzinnym kursie, rozłożonym na 4 dni. Podczas szkolenia weźmie udział w wykładach i warsztatach, które będą dotyczyć m.in. skutków wypadków drogowych czy wpływu alkoholu na funkcje percepcji kierowcy.
Oczywiście za szkolenie trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni. Koszt to około 500 zł, do tego trzeba doliczyć również opłatę za egzamin teoretyczny w kwocie 30 zł i praktyczny 140 zł. Razem 670 zł.

Zdecydowanie lepszą inwestycją niż powyższa, będzie zmiana swoich nawyków za kółkiem i poprawna jazda. Inaczej nie dość, że trzeba będzie zapłacić wysoki mandat, to dodatkowym kosztem będzie ponowny egzamin na prawo jazdy, które potrafią zestresować nawet kierowców z długim stażem. A za kolejną próbę trzeba będzie znów zapłacić… Czy ten projekt faktycznie wejdzie w życie? Czas pokaże, ale wszystko jest możliwe. Resort bardzo intensywnie pracuje nad poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach.

Źródło: Yanosik
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
AUTOM szkolenia


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels